2019 07 14

110 metai, kai Aukštadvaryje (Trakų r.) gimė (1909) dailės istorikas, muziejininkas, literatūros kritikas, vertėjas Petras Juodelis. 1927–1931 Vytauto Didžiojo universitete studijavo slavistiką, 1942 baigė Vilniaus universitetą. 1935–1939 mokytojavo Panevėžio berniukų gimnazijoje. Nuo 1941 su pertraukomis dirbo Vilniaus dailės muziejuje. Tarpukario kultūros žurnaluose skelbė straipsnius ir recenzijas, parengė dailės albumų, Vilniaus dailės muziejaus katalogų. Išvertė lenkų rašytojų kūrinių. Mirė 1975 08 24 Vilniuje.

2019 07 14

125 metai, kai Kuosėnuose (Kupiškio r.) gimė (1894) Lietuvos kariuomenės karininkas Petras Purėnas. Nepriklausomybės kovų savanoris. 1919–1920 Kupiškio policijos viršininkas. 1934 baigė DLK Vytauto aukštuosius karininkų kursus, tarnavo 2-ajame artilerijos pulke. Nuo 1964 gyveno Panevėžyje. Išleido knygą apie 1831 sukilimą, bendradarbiavo spaudoje, rašė straipsnius „Lietuviškajai enciklopedijai“. Apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1934). Mirė 1965 10 30 Panevėžyje, palaidotas Kupiškio kapinėse.