2019 07 19

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1959) dailininkė tapytoja Irina Nosova. Baigė Panevėžio 3-iąją vidurinę mokyklą (dab. Panevėžio „Vilties“ progimnazija), 1982 – Šiaulių pedagoginį institutą. Nuo 1984 dalyvauja parodose. Nuo 1986 dirba Panevėžio dailės mokykloje, turi suaugusiųjų dailės studiją.

2019 07 19

75 metai, kai Panevėžyje gimė (1944) psichologas, humanitarinių m. habil. dr., prof. Vytis Viliūnas. 1962 baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą, 1970 – Maskvos valstybinį V. Lomonosovo universitetą. Dirbo Vilniaus, Maskvos valstybiniame, Vytauto Didžiojo, Šiaulių pedagoginiame universitetuose. Nuo 1998 Vilniaus edukologijos universiteto profesorius. Išleido monografijų apie žmogaus emocijų ir motyvacijos raidą. Mirė 2011 11 10 Vilniuje.

2019 07 19

155 metai, kai Panevėžyje, uždarius gimnaziją, įsteigta (1864) valdinė dviklasė apskrities mokykla. 1872 mokykla uždaryta, jos patalpos perduotos Panevėžio mokytojų seminarijai.