2019 09 01

25 metai, kai Panevėžyje atidaryta (1994) Aukštesnioji verslo ir prekybos vadybos mokykla. 2000 susijungus su Panevėžio lengvosios pramonės mokykla ir įkurta Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla.

2019 09 01

30 metų, kai atidaryta (1989) Panevėžio 18-oji vidurinė mokykla. Nuo 2008 – „Minties“ gimnazija.

2019 09 01

40 metų, kai atidaryta (1979) Panevėžio 14-oji vidurinė mokykla. 1996 mokyklai suteiktas „Žemynos“ vidurinės mokyklos vardas. 2011 mokykla tapo pagrindine, o 2013 – progimnazija.

2019 09 01

40 metų, kai Staniūnų miškelyje (Panevėžio r.) įvyko (1979) memorialo hitlerininkų aukoms atminti atidengimas. Pagal tautodailininko Kazio Nemanio eskizus paminklą kūrė 14 liaudies meistrų.

2019 09 01

50 metų, kai Ramygaloje (Panevėžio r.) atidaryta (1969) Panevėžio rajono Vaikų muzikos mokykla. Nuo 2012 – Panevėžio rajono muzikos mokykla.

2019 09 01

60 metų, kai darbą pradėjo (1959) Panevėžio „Elektrotechnikos“ gamykla. Likviduota 1998.

2019 09 04

130 metų, kai Rogupiuose (Šakių r.) gimė (1889) pedagogas Juozas Sideravičius. 1909 baigė Veiverių mokytojų seminariją. 1920–1940 Panevėžio pradinių mokyklų inspektorius. Panevėžyje suorganizavo mėgėjų teatrą, rėmė Panevėžio muziejų, pedagoginiais klausimais bendradarbiavo spaudoje. Mirė 1947 12 30, palaidotas Panevėžyje.

2019 09 05

120 metų, kai Panevėžyje gimė (1899) geobotanikas, gamtos m. dr. Abraomas Kisinas. 1927 baigė Lietuvos universitetą. Nuo 1918 kurį laiką mokytojavo Panevėžyje, vėliau Kaune. Paskelbė mokslinių straipsnių apie Lietuvos pajūrio augalus. Žuvo 1945 Dachau koncentracijos stovykloje (Vokietija).

2019 09 12

75 metai, kai Valiliškiuose (Panevėžio r.) gimė (1944) filosofas, vertėjas, eseistas, humanitarinių m. habil. dr., prof. Arvydas Marijus Šliogeris. 1962 baigė Panevėžio 2-ąją vidurinę mokyklą (dab. Panevėžio V. Žemkalnio gimnazija). 1962–1967 studijavo Kauno politechnikos institute, 1973 – Vilniaus universiteto Filosofijos katedros aspirantūroje. 1970–2012 Vilniaus universiteto dėstytojas. Nuo 2007 Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1992), Lietuvos mokslo premijos laureatas (2010), apdovanotas LDK Gedimino ordino Karininko kryžiumi (2016). Išleido mokslo leidinių, išvertė vokiečių filosofų veikalų. Mirė 2019 12 18 Vilniuje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

2019 09 12

75 metai, kai Žvirblėnuose (Anykščių r.) gimė (1944) sporto organizatorius, lengvosios atletikos treneris Rimantas Kalibatas. Baigė Panevėžio 6-ąją vidurinę mokyklą. 1966–1969 dirbo Panevėžio aklųjų kombinate sporto metodininku, 1969–2000 – treneriu, 1969–1971 – Panevėžio kompleksinėje sporto mokykloje. Nuo 1984 gyveno ir dirbo Vilniuje. Nusipelnęs Lietuvos treneris (1996). Apdovanotas DLK Gedimino ordino Riterio kryžiumi (1997). Mirė 2010 11 03 Vilniuje.

2019 09 15

65 metai, kai Tiumenceve (Rusija) gimė (1954) dailininkas tapytojas, prof. Jonas Paulius Gasiūnas. Nuo 1960 gyveno Staniūnuose (Panevėžio r.). 1972 baigė Panevėžio 7-ąją vidurinę mokyklą, 1984 – Lietuvos dailės institutą. 1992–2018 Vilniaus dailės akademijos dėstytojas. Dailininkų grupės „Angis“ įkūrėjas. Nuo 1986 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1985 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (2010).

2019 09 17

120 metų, kai nutiesus Pastovių–Švenčionėlių–Panevėžio siaurojo geležinkelio atkarpą, pradėjo kursuoti (1899) pirmieji traukiniai.

2019 09 20

65 metai, kai Ukmergėje gimė (1954) dailininkas grafikas, ekslibrisų kūrėjas Henrikas Mazūras. 1975 baigė Kauno taikomosios dailės technikumą, 2004 – Šiaulių universitetą. Gyvena Panevėžyje, dirba dailės mokytoju Krekenavos M. Antanaičio gimnazijoje. Nuo 1979 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 1995 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Kūrybos sritys – ekslibrisai, taikomoji grafika. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

2019 09 20

115 metų, kai Urboniškyje (Biržų r.) gimė (1904) kunigas, visuomenininkas Jonas Gasiūnas. 1921–1924 studijavo Kunigų seminarijoje Kaune ir 1923–1928 Lietuvos universitete. 1930 – Ramygalos, 1931–1933 – Krekenavos vikaras ir mokyklos kapelionas. 1935–1944 Panevėžio vyskupijos sekretorius. Nuo 1949 gyveno JAV, dirbo įvairiose katalikų organizacijose. Bendradarbiavo „Panevėžio balse“, parašė kelis straipsnius monografijai „Panevėžys“ (1963). Mirė 1998 03 09 Clearwateryje (JAV).

2019 09 20

150 metų, kai Maleišiuose (Anykščių r.) gimė (1869) kunigas, rašytojas, publicistas, literatūros istorikas ir kritikas, visuomenės veikėjas Juozas Tumas-Vaižgantas. 1888 įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigavo įvairiose Lietuvos vietose, 1902–1905 – Vadaktėliuose (Panevėžio r.). 1905 dalyvavo Didžiajame Vilniaus seime, kūrė lietuviškas mokyklas, organizavo lietuvišką valsčiaus savivaldybę. 1922–1929 Lietuvos universitete dėstė lietuvių literatūros istoriją. Bendradarbiavo spaudoje, palaikė ryšius su knygnešiais. Apdovanotas DLK Gedimino (1928) ir Vytauto Didžiojo (1932) 2-ojo laipsnio ordinais. Mirė 1933 04 29 Kaune.

2019 09 21

30 metų, kai Lietuvos kultūros ministro įsakymu Panevėžio viešajai bibliotekai suteiktas (1989) Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vardas.

2019 09 21

55 metai, kai Varėnoje gimė (1964) sociologė, socialinių m. dr., prof. Asta Valackienė. 1987 baigė Vilniaus pedagoginį institutą, 1995 – Kauno technologijos universitetą. 1987–1997 dėstė Panevėžio aukštesniojoje pedagogikos mokykloje. 1997–1998 ir nuo 2002 dėsto Kauno technologijos universiteto Panevėžio filiale, 2002–2003 direktoriaus padėjėja mokslo reikalams, 2003–2014 Vadybos ir administravimo fakulteto dekanė. Šiuo metu dirba KTU Ekonomikos ir verslo katedroje.

2019 09 21

115 metų, kai Baibokuose (Panevėžio r.) gimė (1904) miškininkas, žemės ūkio m. dr. Benediktas Labanauskas. 1925 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją, 1929 – Žemės ūkio akademiją. 1948–1949 Vilniaus miškų technikumo dėstytojas, direktoriaus pavaduotojas. 1949–1957 Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas. 1950–1976 dirbo Lietuvos miškų institute. Paskelbė mokslinių ir populiarių straipsnių, išleido knygų apie miškininkystę. Mirė 1978 09 12 Kaune.

2019 09 25

60 metų, kai Kaune gimė (1959) Panevėžio miesto savivaldybės politinis ir visuomenės veikėjas, architektas Rytis Mykolas Račkauskas. 1977 baigė Panevėžio J. Balčikonio vidurinę mokyklą,  1982 – Vilniaus inžinerinį statybos institutą. Nuo 1982 dirbo  Miestų statybos projektavimo instituto Panevėžio skyriuje architektu. Nuo 1992 valstybinės projektavimo firmos „Panevėžio miestprojektas“ generalinis direktorius, 1993–1995 AB „Panevėžio miestprojektas“ direktorius. 1995–2000 UAB „Improvizacija“ direktorius. Nuo 1996 R. Račkausko įmonės savininkas, architektas. 2010–2013 dirbo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ projekto vadovu. 1988 Sąjūdžio Panevėžio miesto iniaciatyvinės grupės narys, vienas Baltijos kelio koordinatorių. 1990–1995 ir 1995–1997  Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys. 2015–2018 ir nuo 2019 Panevėžio miesto meras. Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu, Baltijos Asamblėjos medaliu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos II laipsnio medaliu „Buvome, esame, būsime“.

2019 09 25

90 metų, kai Roduose (Panevėžio r.) gimė (1929) biologas ichtiologas, biomedicinos m. habil. dr. Ričardas Volskis. 1957 baigė Centrinį žuvininkystės institutą Maskvoje. 1964–2000 dirbo Ekologijos institute. Išleido per 20 monografijų, kitų leidinių lietuvių ir užsienio kalbomis, paskelbė per 150  mokslinių, mokslo populiariųjų straipsnių. Mirė 2003 03 27 Vilniuje.

2019 09 25

130 metų, kai Užušiliuose (Pasvalio r.) gimė (1889) fotografas Jonas Žitkus (Žitkevičius). Po 1906 išvyko į JAV. Gyvendamas Klivlende, išmoko fotografo amato. 1922 grįžo į Lietuvą. 1931 Panevėžyje, P. Puzino gatvėje įsirengė modernią fotoateljė ir fotografavo. Už 1941 bolševikų Panevėžyje įvykdytų žudynių aukų nuotraukas 1945–1955 kalėjo, buvo ištremtas į Sibirą. Grįžęs iš tremties vėl dirbo fotografu. 1957 pirmajam Panevėžyje suteikta pirmos klasės fotografo kategorija. Mirė 1975 02 20 Panevėžyje.

2019 09 26

100 metų, kai Ničiūnuose (Kupiškio r.) gimė (1919) operos solistas, vokalo pedagogas, prof. Jonas Stasiūnas. 1932–1940 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1940–1948 studijavo Kauno konservatorijoje. 1941–1944 solines partijas atliko Panevėžyje statytose operetėse. Nuo 1944 dirbo Lietuvos operos ir baleto teatre. Nuo 1962 iki mirties dėstė LSSR konservatorijoje (dab. Lietuvos muzikos ir teatro akademija). Sukūrė daugiau nei 50 vaidmenų, dainavo daugiau nei 1500 operos spektaklių. Mirė 1987 08 03 Vilniuje.

2019 09 29

115 metų, kai Panevėžyje gimė (1904) dailininkas keramikas, skulptorius Pranas Steponavičius. 1924 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. Nuo 1924 su pertraukomis studijavo Kauno meno mokykloje. 1935–1944 dirbo Kauno 1-oje valstybinėje amatų mokykloje, 1947–1950 – Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. Nuo 1934 dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 1960 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Sukūrė skulptūrinių portretų, paminklų, keramikos. Mirė 1966 11 17 Kaune.

2019 rugsėjis

75 metai, kai įkurta (1944) Panevėžio ekonominė mokykla – specialioji vidurinė mokykla, ruošusi ekonomistus respublikos įmonėms bei įstaigoms. Veikė iki 1948.