2019 09 17

120 metų, kai nutiesus Pastovių–Švenčionėlių–Panevėžio siaurojo geležinkelio atkarpą, pradėjo kursuoti (1899) pirmieji traukiniai.

2019 rugsėjis

75 metai, kai įkurta (1944) Panevėžio ekonominė mokykla – specialioji vidurinė mokykla, ruošusi ekonomistus respublikos įmonėms bei įstaigoms. Veikė iki 1948.