2019 09 20

65 metai, kai Ukmergėje gimė (1954) dailininkas grafikas, ekslibrisų kūrėjas Henrikas Mazūras. 1975 baigė Kauno taikomosios dailės technikumą, 2004 – Šiaulių universitetą. Gyvena Panevėžyje, dirba dailės mokytoju Krekenavos M. Antanaičio gimnazijoje. Nuo 1979 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 1995 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Kūrybos sritys – ekslibrisai, taikomoji grafika. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

2019 09 20

115 metų, kai Urboniškyje (Biržų r.) gimė (1904) kunigas, visuomenininkas Jonas Gasiūnas. 1921–1924 studijavo Kunigų seminarijoje Kaune ir 1923–1928 Lietuvos universitete. 1930 – Ramygalos, 1931–1933 – Krekenavos vikaras ir mokyklos kapelionas. 1935–1944 Panevėžio vyskupijos sekretorius. Nuo 1949 gyveno JAV, dirbo įvairiose katalikų organizacijose. Bendradarbiavo „Panevėžio balse“, parašė kelis straipsnius monografijai „Panevėžys“ (1963). Mirė 1998 03 09 Clearwateryje (JAV).

2019 09 20

150 metų, kai Maleišiuose (Anykščių r.) gimė (1869) kunigas, rašytojas, publicistas, literatūros istorikas ir kritikas, visuomenės veikėjas Juozas Tumas-Vaižgantas. 1888 įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigavo įvairiose Lietuvos vietose, 1902–1905 – Vadaktėliuose (Panevėžio r.). 1905 dalyvavo Didžiajame Vilniaus seime, kūrė lietuviškas mokyklas, organizavo lietuvišką valsčiaus savivaldybę. 1922–1929 Lietuvos universitete dėstė lietuvių literatūros istoriją. Bendradarbiavo spaudoje, palaikė ryšius su knygnešiais. Apdovanotas DLK Gedimino (1928) ir Vytauto Didžiojo (1932) 2-ojo laipsnio ordinais. Mirė 1933 04 29 Kaune.

2019 rugsėjis

75 metai, kai įkurta (1944) Panevėžio ekonominė mokykla – specialioji vidurinė mokykla, ruošusi ekonomistus respublikos įmonėms bei įstaigoms. Veikė iki 1948.