2019 09 21

30 metų, kai Lietuvos kultūros ministro įsakymu Panevėžio viešajai bibliotekai suteiktas (1989) Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vardas.

2019 09 21

55 metai, kai Varėnoje gimė (1964) sociologė, socialinių m. dr., prof. Asta Valackienė. 1987 baigė Vilniaus pedagoginį institutą, 1995 – Kauno technologijos universitetą. 1987–1997 dėstė Panevėžio aukštesniojoje pedagogikos mokykloje. 1997–1998 ir nuo 2002 dėsto Kauno technologijos universiteto Panevėžio filiale, 2002–2003 direktoriaus padėjėja mokslo reikalams, 2003–2014 Vadybos ir administravimo fakulteto dekanė. Šiuo metu dirba KTU Ekonomikos ir verslo katedroje.

2019 09 21

115 metų, kai Baibokuose (Panevėžio r.) gimė (1904) miškininkas, žemės ūkio m. dr. Benediktas Labanauskas. 1925 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją, 1929 – Žemės ūkio akademiją. 1948–1949 Vilniaus miškų technikumo dėstytojas, direktoriaus pavaduotojas. 1949–1957 Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas. 1950–1976 dirbo Lietuvos miškų institute. Paskelbė mokslinių ir populiarių straipsnių, išleido knygų apie miškininkystę. Mirė 1978 09 12 Kaune.

2019 rugsėjis

75 metai, kai įkurta (1944) Panevėžio ekonominė mokykla – specialioji vidurinė mokykla, ruošusi ekonomistus respublikos įmonėms bei įstaigoms. Veikė iki 1948.