2019 09 25

60 metų, kai Kaune gimė (1959) Panevėžio miesto savivaldybės politinis ir visuomenės veikėjas, architektas Rytis Mykolas Račkauskas. 1977 baigė Panevėžio J. Balčikonio vidurinę mokyklą,  1982 – Vilniaus inžinerinį statybos institutą. Nuo 1982 dirbo  Miestų statybos projektavimo instituto Panevėžio skyriuje architektu. Nuo 1992 valstybinės projektavimo firmos „Panevėžio miestprojektas“ generalinis direktorius, 1993–1995 AB „Panevėžio miestprojektas“ direktorius. 1995–2000 UAB „Improvizacija“ direktorius. Nuo 1996 R. Račkausko įmonės savininkas, architektas. 2010–2013 dirbo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ projekto vadovu. 1988 Sąjūdžio Panevėžio miesto iniaciatyvinės grupės narys, vienas Baltijos kelio koordinatorių. 1990–1995 ir 1995–1997  Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys. 2015–2018 ir nuo 2019 Panevėžio miesto meras. Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu, Baltijos Asamblėjos medaliu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos II laipsnio medaliu „Buvome, esame, būsime“.

2019 09 25

90 metų, kai Roduose (Panevėžio r.) gimė (1929) biologas ichtiologas, biomedicinos m. habil. dr. Ričardas Volskis. 1957 baigė Centrinį žuvininkystės institutą Maskvoje. 1964–2000 dirbo Ekologijos institute. Išleido per 20 monografijų, kitų leidinių lietuvių ir užsienio kalbomis, paskelbė per 150  mokslinių, mokslo populiariųjų straipsnių. Mirė 2003 03 27 Vilniuje.

2019 09 25

130 metų, kai Užušiliuose (Pasvalio r.) gimė (1889) fotografas Jonas Žitkus (Žitkevičius). Po 1906 išvyko į JAV. Gyvendamas Klivlende, išmoko fotografo amato. 1922 grįžo į Lietuvą. 1931 Panevėžyje, P. Puzino gatvėje įsirengė modernią fotoateljė ir fotografavo. Už 1941 bolševikų Panevėžyje įvykdytų žudynių aukų nuotraukas 1945–1955 kalėjo, buvo ištremtas į Sibirą. Grįžęs iš tremties vėl dirbo fotografu. 1957 pirmajam Panevėžyje suteikta pirmos klasės fotografo kategorija. Mirė 1975 02 20 Panevėžyje.

2019 rugsėjis

75 metai, kai įkurta (1944) Panevėžio ekonominė mokykla – specialioji vidurinė mokykla, ruošusi ekonomistus respublikos įmonėms bei įstaigoms. Veikė iki 1948.