2019 10 01

160 metų, kai Panevėžyje gimė (1859) teisininkas Bernardas Fridmanas. 1886–1915 dirbo advokatu Biržuose ir Panevėžyje. 1923 Lietuvos Respublikos ministras be portfelio žydų reikalams. Nuo 1925 Panevėžio apygardos teismo narys. Parašė ir išleido rusų kalba mokslo darbų teisės klausimais. Mirė 1929 10 22 Panevėžyje.

2019 10 02

100 metų, kai Ramygaloje (Panevėžio r.) gimė (1919) dailininkas keramikas, doc. Mykolas Vrubliauskas. 1945–1950 studijavo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. Nuo 1962 dėstė Vilniaus dailės institute. Nuo 1950 dalyvavo Lietuvoje ir užsienyje rengiamose parodose. Sukūrė buitinės dekoratyvinės ir architektūrinės keramikos dirbinių. Mirė 1992 Vilniuje.

2019 10 02

80 metų, kai Panevėžyje gimė (1939) penkiakovininkas, treneris, teisėjas Stasys Šaparnis. 1947–1958 mokėsi Panevėžio 2-oje vidurinėje mokykloje (dab. Panevėžio V. Žemkalnio gimnazija). 1963 baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą. 1965–1972 Maskvos CASK instruktorius, 1972–1974 – treneris. 1992–2000 dirbo Lietuvos teisės akademijoje. Nuo 1976 tarptautinės kategorijos teisėjas. 1961–1963 ir 1971–1972 Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės čempionas. 1968 Meksiko olimpinių žaidynių vicečempionas (su SSRS rinktine). SSRS nusipelnęs sporto meistras (1972). LSSR nusipelnęs treneris (1983). Apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1996), Kūno kultūros ir sporto departamento Sporto garbės Komandoro ženklu (2004), Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Olimpine žvaigžde (2004), Kūno kultūros ir sporto departamento 2-ojo laipsnio ordinu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ (2009), Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Olimpiniais žiedais (2014).

2019 10 03

130 metų, kai Miškiniuose (Rokiškio r.) gimė (1889) pedagogas, rašytojas, vertėjas Matas Grigonis. 1908–1914 ir 1918–1925 mokytojavo Panevėžyje. 1920–1925 Panevėžio apskrities mokyklų inspektorius. Panevėžyje rengė lietuviškus vakarus, režisavo, vaidino. 1918–1925 Panevėžio berniukų gimnazijos mokytojas, vienas moksleivių literatų sambūrio „Meno kuopa“ įkūrėjų. Apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1928). Išleido daugiau kaip 40 knygų vaikams – eiliuotos kūrybos, apsakymų, vertimų. Mirė 1971 01 07 Vilniuje.

2019 10 05

55 metai, kai Anykščiuose gimė (1964) sportininkas, sporto organizatorius Pavelas Fedorenka. 1982–1983 mokėsi Panevėžio internatinėje sporto mokykloje. 1993–1997 studijavo Panevėžio konservatorijoje. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro treneris. Daugkartinis Lietuvos bėgimo čempionas įvairiose distancijose, dukart Baltijos šalių bėgimo čempionas, Lietuvos rekordininkas, dalyvavo XXVI olimpinėse žaidynėse Atlantoje (1996).

2019 10 06

125 metai, kai Velželyje (Panevėžio r.) gimė (1894) kunigas, poetas Antanas Janonis. 1912 baigė Panevėžio gimnaziją ir įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1918 įšventintas į kunigus. Kunigavo Raudėnuose, Šiluvoje, Dotnuvoje, Naujamiestyje. Po konfliktų su kairiaisiais praradęs pašaukimą, atsisakė kunigystės. Kėdainiuose baigė matininkų kursus ir kurį laiką dirbo matininku. 1940 atgavo kunigo pareigas. Klebonavo Rozalime, Dusetose, Ramygaloje, Salake, Pušalote, Vyžuonose, nuo 1948 – Žiobiškyje. Periodiniuose leidiniuose įvairiais slapyvardžiais publikavo eiliuotus ir neeiliotus satyrinius kūrinius. Mirė 1963 06 26 Žiobiškyje (Rokiškio r.).

2019 10 10

60 metų, kai Joniškyje gimė (1959) dailininkas Eugenijus Marcinkevičius. Mokėsi Panevėžio 4-oje vidurinėje mokykloje. 1982 baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Nuo 1982 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Dalyvavo daugelyje jungtinių parodų, surengė per 10 personalinių parodų.

2019 10 11

75 metai, kai Panevėžyje įkurta (1944) Panevėžio muzikos mokykla. Nuo 2014 09 01 – Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija.

2019 10 11

110 metų, kai Tomske (Rusija) gimė (1909) gydytojas anatomas, antropologas, biomedicinos m. dr., doc. Artūras Jurgutis. Baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. Joje besimokydamas buvo vienas aktyviausių Panevėžio skautų. 1939 baigė Vytauto Didžiojo universitetą. Nuo 1939 Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas, 1944–1967 Anatomijos katedros vedėjas. Bendradarbiavo spaudoje, parašė knygų apie žmogaus anatomiją. Mirė 1967 03 17 Kaune.

2019 10 13

100 metų, kai Gulbinuose (Biržų r.) gimė (1919) poetas, pedagogas Paulius Drevinis (Drevinskas). 1941 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją, 1943 – Vilniaus pedagoginį institutą. 1958 baigęs Vilniaus universitetą daugiausia mokytojavo Klaipėdoje. Išleido šešis poezijos rinkinius, paskelbė poezijos vaikams. Mirė 1990 11 22 Klaipėdoje.

2019 10 14

100 metų, kai Aptiekos gatvėje (dab. Elektros g.) atidaryta (1919) Panevėžio žydų ligoninė. Vedėjas Š. Meras. Vėliau ligoninė perkelta į pastatą Ramygalos g. 41 (dab. Respublikinės Panevėžio ligoninės Infekcinių ligų korpusas, Ramygalos g. 25).

2019 10 14

110 metų, kai Deglėnuose (Pasvalio r.) gimė (1909) kompozitorius, dirigentas, poetas, pedagogas Alfonsas Mikulskis. Mokėsi Klaipėdos, Kauno, Vilniaus muzikos mokyklose ir Kauno konservatorijoje. 1938–1943 buvo Pedagoginio instituto Klaipėdoje, Panevėžyje ir Vilniuje muzikos lektorius ir studentų choro vadovas. 1939 Panevėžyje įkūrė šaulių vyrų chorą, jam vadovavo. 1943 nuo vokiečių okupacinės valdžios slapstėsi pas Panevėžio marijonus ir subūrė chorą „Aukuras“. Po karo gyveno JAV. Dalyvavo lietuvių kultūrinėje veikloje, dėstė muziką ir dainavimą Klyvlendo lituanistinėse mokyklose. Apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu (1936), Baltimorės miesto (JAV) garbės pilietis (1965). Mirė 1983 10 14 Klyvlende (JAV).

2019 10 15

85 metai, kai Kaune gimė (1934) agronomas, ūkio ir politinis veikėjas Virmantas Velikonis. 1954–1959 studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Nuo 1958 dirbo Kėdainiuose. 1962–1968 Kėdainių rajono žemės ūkio valdybos viršininkas. 1968–1971 dirbo Lietuvos žemdirbystės instituto Dotnuvos parodomajame ūkyje, 1971–1977 – Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos moksliniame tyrimų institute. 1977–1992 Panevėžio rajono Ramygalos kolūkio valdybos pirmininkas. 1992–1996, 1996–2000 ir 2000–2004 LR Seimo narys. Nuo 1997 Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys. Nuo 1990 Lietuvos žemdirbių sąjungos pirmininkas. Dalyvavo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio veikloje. Nuo 1990 buvo Lietuvos demokratinės partijos narys. Parašė daugiau negu 250 straipsnių, knygų autorius. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000), Panevėžio rajono garbės pilietis (2008). Mirė 2012 02 15 Panevėžyje, palaidotas Ramygaloje (Panevėžio r.)

2019 10 15

90 metų, kai Ariogaloje (Raseinių r.) gimė (1929) pedagogė, socialinių m. dr., doc. Teresė Bukauskienė. 1954 baigė Vilniaus universitetą. 1958–1977 mokytojavo Panevėžyje, vadovavo Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo skyriaus metodiniam kabinetui. 1977–1987 Pedagogikos instituto mokslinė darbuotoja, 1987–1999 Respublikinio mokytojų tobulinimosi instituto dėstytoja. Parengė darbų iš Lietuvos švietimo istorijos. Mirė 2001 11 30 Vilniuje.

2019 10 18

160 metų, kai Tetirvinuose (Pasvalio r.) gimė (1859) knygnešys Kazys Gumbelevičius. Dirbo knygrišiu. 1878 pradėjo platinti lietuvių spaudą. Garšvių knygnešių draugijos narys. Mirė 1941 07 09 Pasvalyje.

2019 10 19

80 metų, kai Panevėžyje gimė (1939) technologijos inžinierius, technologijos m. habil. dr., prof. Gediminas Beržinskas. 1963 baigė Kauno politechnikos institutą. Nuo 1977 Vilniaus universiteto dėstytojas. Išleido knygų, 14 išradimų autorius.

2019 10 19

85 metai, kai Panevėžyje gimė (1934) trimitininkas, dirigentas, pedagogas, doc. Algirdas Kazimieras Radzevičius. 1949–1956 mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje. 1959–1961 Panevėžio 2-osios vidurinės mokyklos mokytojas. 1963 baigė Lietuvos konservatoriją. 1963–1977 dėstė Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje. 1973–1980 Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetų Orkestrinio dirigavimo katedros vedėjas. 1980–1988 Kauno politechnikos instituto Pedagogikos ir estetinio lavinimo katedros vedėjas. 1992–2005 dėstė Lietuvos muzikos akademijoje. 1989–2012 LR Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinio pučiamųjų orkestro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas. Parengė B. Jonušo maršų pučiamųjų orkestrui rinktinę „Gaudžia trimitai“ (d. 1 1993, d. 2 2002). Apdovanotas DLK Gedimino ordino Riterio kryžiumi (1998). Mirė 2014 07 18 Vilniuje.

2019 10 19

115 metų, kai Bartkūnuose (Panevėžio r.) gimė (1904) pedagogas, publicistas, redaktorius Petras Maldeikis. 1932 baigė Karo mokyklą, 1933 – Vytauto Didžiojo universitetą. Mokytojavo Marijampolėje, Kaune. 1941–1944 Kauno mokytojų seminarijos direktorius. 1949 apsigyveno JAV. Bendradarbiavo spaudoje, rašė pedagoginiais, psichologiniais, kultūriniais ir politiniais klausimais, išleido 6 knygas pedagogikos temomis. Redagavo žurnalą „Švietimo gairės“. Mirė 1993 11 11 Ričardsone (JAV).

2019 10 20

75 metai, kai Pumpėnuose (Pasvalio r.) gimė (1944) operos solistė Vitalija Šiškaitė. 1962 baigė Panevėžio 6-ąją vidurinę mokyklą, 1972 – Lietuvos konservatoriją. 1972–1975 Lietuvos filharmonijos, 1976–1999 Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė. Dalyvavo tarptautiniuose muzikos festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje.

2019 10 21

130 metų, kai Juodžiūnuose (Kupiškio r.) gimė (1889) pedagogas, kalbininkas Jonas Murka. 1909 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. Iki 1915 mokytojavo Auksučiuose, 1918–1921 – Šiaulių gimnazijoje, 1921–1922 – Dotnuvos žemės ūkio mokykloje, nuo 1922 – Šiaulių mokytojų seminarijoje. Parengė keletą mokyklinių vadovėlių, bendradarbiavo spaudoje. Apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1928). Mirė 1945 11 13 Šiauliuose.

2019 10 27

95 metai, kai Panevėžyje gimė (1924) inžinierius, technikos m. dr., prof. Česlovas Jakimavičius. 1943 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1943–1946 dirbo Lietuvos geležinkelio Panevėžio skyriuje kasininku ir buhalteriu. 1946–1951 studijavo Kauno politechnikos institute. 1952–1994 dėstė Kauno politechnikos institute. Išleido mokomųjų knygų apie medieną. Mirė 2009 10 07 Kaune.

2019 10 28

30 metų, kai įkurtas (1989) Lietuvos maironiečių draugijos Panevėžio skyrius.