2019 10 01

25 metai, kai Berčiūnuose (Panevėžio r.) įkurta (1994) Šv. Kazimiero kolegija. Veikė iki 1995 09 01.

2019 10 01

160 metų, kai Panevėžyje gimė (1859) teisininkas Bernardas Fridmanas. 1886–1915 dirbo advokatu Biržuose ir Panevėžyje. 1923 Lietuvos Respublikos ministras be portfelio žydų reikalams. Nuo 1925 Panevėžio apygardos teismo narys. Parašė ir išleido rusų kalba mokslo darbų teisės klausimais. Mirė 1929 10 22 Panevėžyje.