2019 10 14

100 metų, kai Aptiekos gatvėje (dab. Elektros g.) atidaryta (1919) Panevėžio žydų ligoninė. Vedėjas Š. Meras. Vėliau ligoninė perkelta į pastatą Ramygalos g. 41 (dab. Respublikinės Panevėžio ligoninės Infekcinių ligų korpusas, Ramygalos g. 25).

2019 10 14

110 metų, kai Deglėnuose (Pasvalio r.) gimė (1909) kompozitorius, dirigentas, poetas, pedagogas Alfonsas Mikulskis. Mokėsi Klaipėdos, Kauno, Vilniaus muzikos mokyklose ir Kauno konservatorijoje. 1938–1943 buvo Pedagoginio instituto Klaipėdoje, Panevėžyje ir Vilniuje muzikos lektorius ir studentų choro vadovas. 1939 Panevėžyje įkūrė šaulių vyrų chorą, jam vadovavo. 1943 nuo vokiečių okupacinės valdžios slapstėsi pas Panevėžio marijonus ir subūrė chorą „Aukuras“. Po karo gyveno JAV. Dalyvavo lietuvių kultūrinėje veikloje, dėstė muziką ir dainavimą Klyvlendo lituanistinėse mokyklose. Apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu (1936), Baltimorės miesto (JAV) garbės pilietis (1965). Mirė 1983 10 14 Klyvlende (JAV).