2019 10 19

80 metų, kai Panevėžyje gimė (1939) technologijos inžinierius, technologijos m. habil. dr., prof. Gediminas Beržinskas. 1963 baigė Kauno politechnikos institutą. Nuo 1977 Vilniaus universiteto dėstytojas. Išleido knygų, 14 išradimų autorius.

2019 10 19

85 metai, kai Panevėžyje gimė (1934) trimitininkas, dirigentas, pedagogas, doc. Algirdas Kazimieras Radzevičius. 1949–1956 mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje. 1959–1961 Panevėžio 2-osios vidurinės mokyklos mokytojas. 1963 baigė Lietuvos konservatoriją. 1963–1977 dėstė Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje. 1973–1980 Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetų Orkestrinio dirigavimo katedros vedėjas. 1980–1988 Kauno politechnikos instituto Pedagogikos ir estetinio lavinimo katedros vedėjas. 1992–2005 dėstė Lietuvos muzikos akademijoje. 1989–2012 LR Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinio pučiamųjų orkestro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas. Parengė B. Jonušo maršų pučiamųjų orkestrui rinktinę „Gaudžia trimitai“ (d. 1 1993, d. 2 2002). Apdovanotas DLK Gedimino ordino Riterio kryžiumi (1998). Mirė 2014 07 18 Vilniuje.

2019 10 19

115 metų, kai Bartkūnuose (Panevėžio r.) gimė (1904) pedagogas, publicistas, redaktorius Petras Maldeikis. 1932 baigė Karo mokyklą, 1933 – Vytauto Didžiojo universitetą. Mokytojavo Marijampolėje, Kaune. 1941–1944 Kauno mokytojų seminarijos direktorius. 1949 apsigyveno JAV. Bendradarbiavo spaudoje, rašė pedagoginiais, psichologiniais, kultūriniais ir politiniais klausimais, išleido 6 knygas pedagogikos temomis. Redagavo žurnalą „Švietimo gairės“. Mirė 1993 11 11 Ričardsone (JAV).