Radijo stotis „Pulsas“
2020 01 04

20 metų, kai pradėjo veikti (2000) Panevėžio radijo stotis „Pulsas“. Įkūrėjas – Skirmantas Pabedinskas.

2020 01 04

80 metų, kai Panevėžyje gimė (1940) poetas, prozininkas Algirdas Alionis. Studijavo Vilniaus pedagoginiame institute ir Maskvos M. Gorkio literatūros institute. Dirbo laikraščių redakcijose, Televizijos ir radijo komitete, Lietuvos rašytojų sąjungos literatūros fonde. Išleido eilėraščių rinkinį, paskelbė apysakų, apybraižų, parašė kino scenarijų, išvertė rusų poezijos.