2020 01 06

140 metų, kai Gudeliuose (Panevėžio r.) gimė (1880) vienuolė, šv. Kazimiero seserų kongregacijos steigėja Marija Kazimiera Kaupaitė. 1902–1905 mokėsi Šv. Kryžiaus vienuolyne Ingenbohlyje (Šveicarija). 1905 Scrantone įstojo į Nekalčiausiosios Marijos Širdies seserų vienuolyną, 1907 – į Šv. Kazimiero seserų kongregaciją Mount Carmelyje. 1911 persikėlė į Čikagą, 1913 išrinkta kongregacijos generaline vyresniąja. 1920–1934 gyveno Pažaislyje, čia 1920 įkūrė vienuolyną. Lietuvoje įsteigė pradžios ir aukštesniųjų mokyklų, ligoninių, bendradarbiavo laikraštyje „Šaltinis“ ir kitoje spaudoje. Apdovanota DLK Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu (1933). Mirė 1940 04 17 Čikagoje (JAV).