Artūras Stančikas
2020 01 13

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1960) dailininkas grafikas ir tapytojas Artūras Stančikas. 1983 baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Nuo 1997 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1983 dalyvauja parodose. Yra surengęs 15 personalinių parodų, dalyvavo daugiau nei 90 grupinių parodų. Gyvena ir dirba Panevėžyje.

Felicijonas Lelis
2020 01 13

150 metų, kai Pumpėnuose (Pasvalio r.) gimė (1870) kunigas, knygnešys, spaudos darbuotojas, lietuvių tautinio judėjimo dalyvis Felicijonas Lelis (Lelys). 1892 baigė Kauno kunigų seminariją. 1892–1894 Kauno Šv. Trejybės bažnyčios vikaras. 1896 įsteigė žurnalą „Tėvynės sargas“ ir jį redagavo, bendradarbiavo kitoje lietuviškoje spaudoje. Nuo 1904 kunigavo Antašavos, Alizavos filijose, nuo 1925 Papilio, Velykių klebonas, vėliau – Krekenavos altaristas. Dirbdamas Kupiškio parapijoje suorganizavo platų knygnešių tinklą, mokė jaunimą rašto, rengė lietuviškus vaidinimus. Mirė 1949 07 07 Velžyje (Panevėžio r.), palaidotas Panevėžyje.