Antanas Biliūnas
2020 01 15

115 metų, kai Andrioniškyje (Anykščių r.) gimė (1905) prozininkas, poetas, pedagogas, bibliografas Antanas Biliūnas. 1925–1930 studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete. 1926–1941 dirbo pedagoginį darbą Ukmergėje. 1941–1944 Panevėžio miesto bibliotekos vedėjas. 1947–1965 dirbo Lietuvos knygų rūmuose bibliografu. Rengė bibliografijos ir bibliotekininkystės terminų žodyną, parengė metodinių ir instrukcinių leidinių bibliotekoms. Išleido poezijos rinkinį, dvi apsakymų knygas. Mirė 1970 01 16 Vilniuje.

Jonas Paltarokas
2020 01 15

125 metai, kai Dovyduose (Pasvalio r.) gimė (1895) agronomas, prof. Jonas Paltarokas. 1916 baigė Panevėžio realinę mokyklą. 1916–1918 studijavo Kijevo politechnikos institute. 1922 baigė Hallės‑Wittenbergo universitetą. 1924–1944 dėstė Žemės ūkio akademijoje. 1949 persikėlęs į JAV dirbo pienininkystės laboratorijos vedėju Čikagoje. Pienininkystės Lietuvoje pradininkas. Išleido keletą knygų, „Lietuvių enciklopedijos“ bendradarbis. Mirė 1987 02 06 Čikagoje (JAV).