Julius Vaupšas
2020 01 18

70 metų, kai Juodeikiuose (Joniškio r.) gimė (1950) fotografas, medžio drožėjas Julijus Vaupšas. Mokėsi fototechnikos Vilniaus technologijos technikume, Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Keletą metų dirbo Krekenavos kultūros centre, vėliau – Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centre. Surengė kraštotyrinės fotografijos parodų, organizavo „Jaunojo skulptoriaus“ medžio skulptūrų plenerą. Gyvena Naujamiestyje (Panevėžio r.)

Panevėžio kraštotyros muziejus
2020 01 18

95 metai, kai Kranto gatvėje atidarytas (1925) Panevėžio muziejus. Jo įkūrėja – Panevėžio draugija gimtajam kraštui tirti. Nuo 1947 vadinasi Panevėžio kraštotyros muziejumi.

Merkelis Račkauskas
2020 01 18

135 metai, kai Šiaudinėje (Akmenės r.) gimė (1885) antikinės literatūros tyrinėtojas, vertėjas, pedagogas, prof. Merkelis Račkauskas. 1910 baigė studijas Odesos universitete. Po studijų dirbo įvairiose Ukrainos mokyklose. 1921–1923 mokytojavo Panevėžio berniukų gimnazijoje ir Mokytojų seminarijoje. 1923–1927 Mažeikių gimnazijos direktorius ir Lietuvos universiteto dėstytojas. 1927–1940 Švietimo ministerijos vidurinių mokyklų inspektorius-vizitatorius. 1940–1941 Kauno 3-osios gimnazijos direktorius. 1941–1944 Kauno suaugusiųjų gimnazijos mokytojas. 1944–1949 Kauno universiteto, 1949–1967 Vilniaus universiteto klasikinės filologijos profesorius. Paskelbė darbų antikinės literatūros klausimais, išvertė antikos rašytojų kūrinių. Apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu (1930), LSSR nusipelnęs mokslo veikėjas (1965). Mirė 1968 01 07 Kaune.