Edmundas Rinkevičius
2020 01 20

70 metų, kai Traineliškio vienkiemyje (Anykščių r.) gimė (1950) kunigas Edmundas Rinkevičius. 1974–1979 mokėsi Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Vikaro pareigas ėjo Panevėžio Katedros parapijoje, Pasvalyje, Biržuose. Klebonavo Kriaunų, Jūžintų ir Ragelių, Pabiržės, Užpalių ir Ramygalos parapijose. 2017 perkeltas į Vabalninko parapiją. Nuo 2003 ėjo Panevėžio vyskupijos egzorcisto tarnystę, buvo Nacionalinės egzorcistų asociacijos viceprezidentas. 2007 jam suteiktas Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos garbės kanauninko titulas. Priklausė Lietuvos tautodailininkų sąjungai. Rašė eiles, drožinėjo. Surengė kelias parodas, išleido poezijos knygelių. Panevėžio rajono garbės pilietis (2016). Mirė 2019 08 06 Biržuose.

Jonas Aukštuolis
2020 01 20

135 metai, kai Kalnagaliuose (Kupiškio r.) gimė (1885) diplomatas, teisininkas, publicistas Jonas Aukštuolis. 1908–1912 mokėsi Sankt Peterburgo universitete, 1912 baigė Tomsko universitetą. 1919–1922 Lietuvos atstovas Švedijoje, Norvegijoje, Olandijoje, 1923–1934 nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Čekoslovakijoje, 1934–1939 Argentinoje, Brazilijoje, Urugvajuje. 1940–1941 dirbo rusų kalbos mokytoju Panevėžio berniukų gimnazijoje. Bendradarbiavo spaudoje. Mirė 1949 10 28 Dubravlage (Mordovija).