Petras Budriūnas
2020 01 23

85 metai, kai Gulbinuose (Biržų r.) gimė (1935) kunigas kanauninkas Petras Budriūnas. 1960–1965 studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1983–2011 Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas. Taip pat administravo Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapiją, prižiūrėjo Žibartonių ir Rodų koplyčias. 2011–2014 Krekenavos parapijos altaristas, nuo 2014 rudens iki gyvenimo pabaigos Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros altaristas. Jo rūpesčiu 2011 Krekenavos bažnyčiai – pirmajai Lietuvoje – buvo suteiktas mažosios bazilikos titulas. Mirė 2015 12 18 Panevėžyje.

2020 01 23

110 metų, kai Broktone (JAV) gimė (1910) teisininkas, žurnalistas, visuomenininkas Juozas Bronius Laučka. 1928 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. Bendradarbiavo laikraštyje „Panevėžio balsas“. 1930  išvyko į JAV. Iki 1933 redagavo laikraštį „Darbininkas“. 1937–1938 studijavo teisę Kolumbijos universitete. 1936–1945 Brukline leistos „Lietuvos“, savaitraščio „Amerika“, žurnalo „Studentų žodis“ redaktorius. 1951–1952 „Amerikos balso“ lietuvių tarnybos redaktorius, 1952–1958 – tarnybos Europoje vedėjas. 1958 perkeltas į JAV informacijos agentūrą Vašingtone. 1974–1978 Laisvosios Europos radijo lietuvių tarnybos vadovas. Mirė 1993 09 09 Vašingtone (JAV).