Vydas Čekanavičius
2020 02 16

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1960) matematikas, fizinių m. habil. dr., prof. Vydas Čekanavičius. 1983 baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1983 Vilniaus universiteto dėstytojas. Vadovėlio „Statistika ir jos taikymai“ (2000) autorius. Lietuvos mokslo premijos laureatas (2005).

Panevėžio garsas
2020 02 16

85 metai, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1935) katalikiškas savaitraštis „Panevėžio garsas“. 1924–1935 ėjo „Panevėžio balso“ pavadinimu. Redaktorius – Augustinas Liepinis. Leistas iki 1940 06.

Alfonsas Palionis
2020 02 16

115 metų, kai Vilniuje gimė (1905) entomologas Alfonsas Palionis. 1925 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. Nuo 1925 studijavo ir dirbo Lietuvos universiteto Gamtos-matematikos fakultete. Pirmasis profesionalus entomologas Lietuvoje. 1921–1930 surinko unikalią tropinių drugių kolekciją, 1921–1938 jo sudaryta vabalų kartoteka yra viena didžiausių Lietuvoje. Jo darbai saugomi Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejuje, Vilniaus universitete. Parašė keletą knygų, straipsnių „Lietuviškajai enciklopedijai“, bendradarbiavo gamtos mokslų žurnaluose. Mirė 1957 05 08, palaidotas Naujamiestyje (Panevėžio r.)

Povilas Meškauskas
2020 02 16

120 metų, kai Panevėžyje gimė (1900) karininkas Povilas Meškauskas. 1914 prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui pasitraukė į Rusiją, ten mokėsi. Grįžęs į Lietuvą 1919 savanoriu įstojo į Panevėžio batalioną ir dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1919 baigė Karo mokyklą, 1927 – Fontenblo artilerijos karo mokyklą Prancūzijoje, 1937 – Belgijos generalinio štabo akademiją. 1937 paskirtas karo atstovu Baltijos valstybėms, 1940 – karo atašė prie SSRS vyriausybės. 1941 suimtas, iki 1957 gyveno tremtyje Sibire. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio (1921), DLK Gedimino 4-ojo laipsnio (1932) ir Šaulių žvaigždės (1939) ordinais, Savanorių (1928) ir Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais. Mirė 1971 07 28 Vilniuje.

JCI Lietuva
2020 vasaris

30 metų, kai įregistruoti (1990) Panevėžio jaunimo rūmai – pasaulinės jaunimo organizacijos Junior Chamber International (JCI), vienijančios jaunuosius verslininkus, padalinys. Pirmasis Rūmų prezidentas – Darius Pietaris. Dabar organizacija vadinasi JCI Panevėžys.