2020 03 01

155 metai, kai Skaistgiriuose (Panevėžio r.) gimė (1865) knygnešys Juozas Lelis (Lelys). 1886 apsigyvenęs Mintaujoje (Latvija) padėjo Jurgiui Bieliniui platinti draudžiamą lietuvišką spaudą. Įsteigė Mintaujos lietuvių savišalpos draugiją. Nuo 1919 iki mirties gyveno Panevėžyje, dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo aktyvus katalikiškų draugijų narys. Mirė 1969 03 01.

Liunenas
2020 03 02

30 metų, kai Panevėžio ir Vokietijos miesto Liūneno atstovai pasirašė (1990) bendradarbiavimo sutartį. Liūnenas tapo pirmuoju Panevėžio miestu partneriu.

Kazimieras Naruševičius
2020 03 02

100 metų, kai Dūdoniuose (Panevėžio r.) gimė (1920) dailininkas tapytojas, pedagogas Kazimieras Naruševičius. 1932–1940 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1940–1945 studijavo Vilniaus dailės akademijoje, Vilniaus universitete. 1950–1956 dirbo dailės mokytoju Panevėžio 2-oje vidurinėje, 1957–1965 – Panevėžio 4-oje vidurinėje, 1965–1968 – Panevėžio 5-oje vidurinėje, 1968–1990 – Panevėžio dailės mokyklose. Nuo 1964 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. „Nusipelnęs panevėžietis“ (1996). Panevėžio miesto garbės pilietis (1999). Mirė 2004 10 12 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

Bronius Michelevičius
2020 03 03

110 metų, kai Skaistgiriuose (Panevėžio r.) gimė (1910) Lietuvos kariuomenės kapitonas Bronius Michelevičius. 1925 Panevėžyje įsteigė Jūrų skautų skyrių. 1928 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1931 baigė Karo mokyklą ir tarnavo įvairiuose Lietuvos kariuomenės daliniuose, jiems vadovavo. 1940 įsitraukė į antisovietinį pasipriešinimą, dalyvavo Lietuvos pogrindžio vadovybės veikloje. 1948 emigravo į JAV. Apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino 3-ojo laipsnio (1930) ir Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais. Mirė 1985 01 25 Sarasotoje (JAV).

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra
2020 03 04

90 metų, kai atidaryta (1930) Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra. Architektas – Rytis Steikūnas. Ją pašventino prelatas Jonas Mačiulis-Maironis.

Giedra Radvilavičiūtė
2020 03 05

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1960) rašytoja Giedra Radvilavičiūtė (Subačienė). 1983 baigė Vilniaus universitetą. 1983–1986 mokytojavo Panevėžio r. Kabelių aštuonmetėje mokykloje. 1986–1994 dirbo „Šeimos“ žurnalo redakcijoje. 1994–1998 gyveno Čikagoje (JAV). Išleido 3 esė rinkinius. Kartu su kalbininku G. Subačiumi išleido Čikagos Newberry bibliotekos lituanistinių ir prūsistinių knygų katalogą (1999). ES literatūros premijos (2012), Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos (2015) bei G. Petkevičaitės-Bitės literatūrinės premijos laureatė (2019). Apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu (2015).

Regimantas Šilinskas
2020 03 06

50 metų, kai Panevėžyje gimė (1970) skrabalininkas, dainų autorius aranžuotojas ir atlikėjas Regimantas Šilinskas. 1977–1988 mokėsi Panevėžio 10-oje vidurinėje mokykloje (dab. Panevėžio Beržų progimnazija), 1980–1985 – Panevėžio vaikų muzikos mokykloje. 1988–1994 studijavo Lietuvos muzikos akademijos Klaipėdos kultūros fakultete. 1994–1997 ansamblio „Žvelsa“ (Klaipėda) muzikantas, solistas. 1994–2001 ansamblio „Beach Blues Band“ (Klaipėda) vadovas, muzikantas, solistas. 1997–2000 ansamblio „Vakaras“ (Klaipėda) muzikantas, solistas. 2001–2002 ansamblio „Front“ (Klaipėda) muzikantas, solistas. Nuo 2005 Klaipėdos r. Veiviržėnų kultūros namų meno vadovas. Lietuvos muzikų sąjungos narys. Rašo muziką, kuria dainas.

2020 03 06

60 metų, kai Ramanavoje (Anykščių r.) gimė (1960) rašytoja, literatūrologė, humanitarinių mokslų dr., prof. Silvija Laurenčikaitė. 1978 baigė Panevėžio 4-ąją vidurinę mokyklą (dab. Panevėžio „Aušros“ progimnazija), 1983 – Vilniaus pedagoginį institutą. Iki 1996 dirbo Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. 1996 išvyko gyventi ir dirbti į Švediją. Daug laiko praleidžia Lietuvoje, yra gidė po Lietuvą. Parašė straipsnių, išleido knygų.

Tomas Josas
2020 03 07

80 metų, kai Klabuose (Šilalės r.) gimė (1940) politikas, visuomenės veikėjas Tomas Josas. 1965 baigė Kauno politechnikos institutą. 1991–1995 Panevėžio miesto tarybos pirmininkas. 1995–1996 Panevėžio miesto savivaldybės meras. 1997–2000 Panevėžio apskrities viršininkas. 2001–2003 UAB „Panevėžio spaustuvė“ generalinis direktorius. Buvo Panevėžio „Lions“ klubo prezidentas, Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus pirmininkas. Šiuo metu Panevėžio miesto savivaldybės Etikos komisijos pirmininkas.

Stanislovas Kerbedis
2020 03 09

210 metų, kai Naujadvaryje (Panevėžio r.) gimė (1810) inžinierius, tiltų statytojas Stanislovas Kerbedis. 1818–1825 mokėsi Panevėžio pijorų (apskrities) mokykloje. 1831 baigęs Sankt Peterburgo kelių inžinierių korpuso institutą iki 1849 dėstė taikomąją mechaniką jame ir kitose Sankt Peterburgo aukštosiose mokyklose. 1844–1852 suprojektavo ir statė pirmąjį Rusijoje (Sankt Peterburge) metalinį varstomąjį tiltą su pasukama perdanga, vėliau – tiltą per Vyslą Varšuvoje. Prisidėjo projektuojant Vilniaus ir Kauno tunelius. Mirė 1899 04 19 Varšuvoje (Lenkija).

Antanas Strazdas
2020 03 09

260 metų, kai Astrave (dab. Margėnai, Rokiškio r.) gimė (1760) kunigas, poetas Antanas Strazdas (Strazdelis). Mokėsi Kurše, paskui Krėslavos ir Varnių kunigų seminarijose. Kunigavo Kupiškyje, Subačiuje, Šimonyse, Uoginiuose, Kupreliškyje, Diliuose, Pandėlyje. 1793–1795 ir 1804–1806 kunigavo Karsakiškyje. Išleido poezijos rinkinį. Mirė 1833 04 23 Kamajuose (Rokiškio r.).

Spektaklis A. Vienuolio „Prieblandoje“
2020 03 10

75 metai, kai Panevėžio dramos teatre įvyko (1945) spektaklio – A. Vienuolio „Prieblandoje“ – premjera. Režisierius Juozas Miltinis.

2020 03 10

80 metų, kai Panevėžyje gimė (1940) agronomas, biologijos m. dr. Kęstutis Kazimieras Bačelis. Nuo 1965 Upytės linų bandymų stoties mokslinis bendradarbis. Išvedė 5 linų veisles. Knygų apie linininkystę autorius.

2020 03 11

115 metų, kai Panevėžyje įvyko (1905) lietuviškas vakaras. Jo metu suvaidinta Keturakio „Amerika pirtyje“, Vaižganto „Tiktai niekam nesakyk“, dainavo mišrus choras.

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija
2020 03 12

50 metų, kai Panevėžio 1-ajai vidurinei mokyklai suteiktas (1970) Juozo Balčikonio vardas. Nuo 1992 – Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija.

Vidmantas Bačiulis
2020 03 12

80 metų, kai Panevėžyje gimė (1940) kino ir televizijos režisierius, scenaristas Vidmantas Bačiulis. 1962 baigė Kauno politechnikos institutą, 1974 – Leningrado teatro, muzikos ir kinematografijos institutą. Nuo 1970 dirbo Lietuvos radijuje ir televizijoje. Nuo 1987 Lietuvos teatro sąjungos narys. Sukūrė daugybę laidų, kultūros ir meno temomis, spektaklių, dokumentinių ir vaidybinių televizijos filmų. Ypač daug ekranizavo lietuvių literatūros kūrinių. 1987 suteiktas Nusipelniusio Lietuvos meno veikėjo garbės vardas.

Alfonsas Lipniūnas
2020 03 12

115 metų, kai Talkoniuose (Pasvalio r.) gimė (1905) kunigas, visuomenės veikėjas Alfonsas Lipniūnas. 1925 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją ir įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1930–1935 Panevėžio katedros vikaras ir vyskupijos jaunimo direktorius. 1932 Kauno Vytauto Didžiojo universitete įgijo teologijos licenciato laipsnį. 1935–1939 Lilio universitete (Prancūzijoje) studijavo socialinius mokslus. Grįžęs į Lietuvą dėstė Panevėžio pedagoginiame institute, nuo 1942 – Vilniaus kunigų seminarijoje ir ėjo Vilniaus universiteto kapeliono pareigas. 1943 areštuotas, kalėjo Štuthofo koncentracijos stovykloje. Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi (2005, po mirties), Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (2022, po mirties). Mirė 1945 03 28 Pucke (Lenkija), 1989 09 12 perlaidotas Panevėžyje Kristaus Karaliaus katedros šventoriuje.

Albinas Baltramiejūnas-Gilbonis
2020 03 12

115 metų, kai Gilbonyse (Panevėžio r.) gimė (1905) poetas Albinas Baltramiejūnas-Gilbonis. 1928 baigė Pavasarininkų suaugusiųjų gimnaziją ir įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. Vėliau tarnavo įvairiose Lietuvos vietose. Išleido 4 eilėraščių rinkinius. Mirė 1941 06 25 Rainiuose (Telšių r.).

Juozo Miltinio dramos teatras
2020 03 15

25 metai, kai Panevėžio dramos teatrui suteiktas (1995) Juozo Miltinio vardas.

Skirmantas Pabedinskas
2020 03 15

75 metai, kai Suvainiškyje (Rokiškio r.) gimė (1945) žurnalistas, kino operatorius, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas Skirmantas Pabedinskas. 1966 baigė Vilniaus politechnikumą. Nuo 1972 Valstybinio Lietuvos radijo ir televizijos komiteto korespondentas, 1972–1984 atsakingasis redaktorius Utenos rajone, nuo 1985 operatorius Panevėžyje. 2000 Lietuvos televizijos Naujienų direkcijos vadovas. 2004–2008 LR Seimo narys. 2008–2019 Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos Naujienų direkcijos žurnalistas ir operatorius. Nuo 1993 Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, 1995–2005 šios sąjungos valdybos narys, Panevėžio skyriaus pirmininkas. 1985 jam suteiktas nusipelniusio žurnalisto garbės vardas. Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu (1991). Sukūrė filmų, išleido atsiminimų knygą.

Rimantas Astrauskas
2020 03 16

65 metai, kai Panevėžyje gimė (1955) fizikas, politinis veikėjas, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras Rimantas Astrauskas. 1978 baigė Vilniaus universitetą. 1978–1990 Fizikos instituto inžinierius. 1988 įsijungė į Lietuvos žaliųjų, Sąjūdžio veiklą. 1990–1992 Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos deputatas. 2006 Nacionalinės vandens, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos steigėjas. Paskelbė straipsnių ekologijos, žaliųjų judėjimo ir skautų veiklos klausimais.

Aspazija
2020 03 16

155 metai, kai Daukšuose (Latvija) gimė (1865) poetė, dramaturgė, visuomenės veikėja Aspazija (tikr. Elza Rozenberga-Pliekšāne). Mokėsi Mintaujos gimnazijoje. 1897 gyveno Panevėžyje, 1897–1903 tremtyje Rusijoje, 1905–1920 Šveicarijoje. Grįžus į Latviją buvo išrinkta į Steigiamąjį susirinkimą, dalyvavo socialdemokratų veikloje. Parašė dramų, eilėraščių, romaną, atsiminimų. Mirė 1943 11 05 Dubultuose (Latvija).

Bronė Kiselienė
2020 03 17

95 metai, kai Latveliuose (Rokiškio r.) gimė (1925) pedagogė, rašytoja Bronė Kiselienė. 1952 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. Nuo 1963 gyveno Panevėžyje. Dirbo pradinių klasių mokytoja Panevėžio 7-oje, Molainių, Bernatonių, Dembavos mokyklose, nuo 1997 – tikybos mokytoja. Parašė ir išleido savo kūrybos, atsiminimų knygų. Bendradarbiavo periodinėje spaudoje. Mirė 2005 08 11 Panevėžyje.

Panevėžio Rotary klubas
2020 03 18

25 metai, kai įkurtas (1995) Panevėžio Rotary klubas.

Laimutė Mališauskaitė-Danylienė
2020 03 18

65 metai, kai Biržų r. gimė (1955) aktorė Laimutė Mališauskaitė-Danylienė. 1973–1976 mokėsi J. Miltinio dramos studijoje. 1987 baigė Lietuvos konservatoriją. Nuo 1976 Panevėžio (dab. Juozo Miltinio) dramos teatro aktorė.

Antanas Markuckis
2020 03 20

55 metai, kai Panevėžyje gimė (1965) lėlių teatro režisierius Antanas Markuckis. 1985 baigė Vilniaus kultūros mokyklą, 2000 – Jaroslavlio (Rusija) valstybinį teatrinį institutą. 1986 Panevėžyje įkūrė Lėlių vežimo teatrą ir jam vadovauja. Tarptautinio lėlių teatrų festivalio „Lagaminas“ sumanytojas ir organizatorius. Lietuvos lėlininkų asociacijos vadovas. B. Dauguviečio (1994) ir H. K. Anderseno (Danija, 2003) premijų laureatas, apdovanotas medaliu „Už nuopelnus Lietuvai“ (2014).

Marija Geigaitė-Putramentienė-Giedraitienė
2020 03 22

130 metų, kai Vaivaduose (Panevėžio r.) gimė (1890) pedagogė Marija Geigaitė-Putramentienė-Giedraitienė. 1914 baigė studijas Peterburge. 1915 Panevėžyje kartu su J. Stakausku ir K. Bizausku įkūrė lietuvišką gimnaziją, tapo jos direktore. 1935–1940 Panevėžio mergaičių gimnazijos direktorė. 1940–1941 dirbo Vilniuje ir Kaune. 1941–1942 Šiaulių mergaičių gimnazijos direktorė. Nuo 1942 iki išėjimo į pensiją – Kauno 8-osios vidurinės mokyklos mokytoja. Mirė 1980 06 24 Kaune.

Benediktas Juozas Puodžiukaitis
2020 03 23

105 metai, kai Sintautuose (Šakių r.) gimė (1915) pedagogas, vertėjas Benediktas Juozas Puodžiukaitis. 1937 baigė Klaipėdos pedagoginį institutą, 1951 – Vilniaus pedagoginį institutą. Nuo 1944 mokytojavo Panevėžio mergaičių progimnazijoje. 1946–1949 Panevėžio suaugusių gimnazijos direktorius. 1950–1975 Panevėžio 1-oje vidurinėje mokykloje dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. Iš prancūzų ir rusų kalbų išvertė daugiau kaip 20 grožinės literatūros kūrinių. Mirė 1995 08 16 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas

Alfonsas Končius
2020 03 24

95 metai, kai gimė (1925) dailininkas tapytojas Alfonsas Končius. 1947 baigė Kauno vidurinę meno mokyklą. Apie 16 metų dirbo butaforininku Panevėžio dramos teatre, vėliau – Panevėžio apipavidalinimo dirbtuvėse. Tapė, sukūrė darbų Panevėžio, Uliūnų, Linkuvos bažnyčioms, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrai. Juozo Miltinio palikimo studijų centre saugomos kelios dešimtys jo įrištų knygų. Surengė personalinių parodų. Mirė 1976 08 15 Panevėžyje.

Juozas Balčikonis
2020 03 24

135 metai, kai Ėriškiuose (Panevėžio r.) gimė (1885) kalbininkas, prof. Juozas Balčikonis. 1906 baigė Panevėžio realinę mokyklą. Nuo 1906 studijavo Peterburgo universitete. 1918–1920 Panevėžio berniukų gimnazijos, 1920–1924 Panevėžio mokytojų seminarijos direktorius. 1924–1931 Lietuvos universiteto docentas. 1944–1960 dėstė Vilniaus universitete. Nuo 1946 LSSR Mokslų akademijos narys. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ vienas iš redaktorių, J. Jablonskio ir M. Valančiaus raštų redaktorius. Kūrė eilėraščius, į lietuvių kalbą išvertė pasakų, grožinės literatūros kūrinių. Mirė 1969 02 05 Vilniuje, palaidotas Ėriškiuose.

Romualdas Aleliūnas
2020 03 25

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1960) dailininkas keramikas Romualdas Aleliūnas. 1980 baigė S. Žuko taikomosios dailės technikumą. 1984 Panevėžio stiklo fabriko dailininkas. Nuo 1997 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1985 dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje, tarptautiniuose Panevėžio keramikos simpoziumuose. Sukūrė monumentalių dekoratyvinių kompozicijų iš šamoto. Mirė 2016 12 07 Kupiškyje.

Arvydas Brazdžiūnas
2020 03 25

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1960) dailininkas tapytojas Arvydas Brazdžiūnas (Dusė). 1978 baigė Panevėžio 7-ąją vidurinę mokyklą (dab. Panevėžio J. Miltinio gimnazija), 1984 – Vilniaus inžinierinį statybos institutą. Gyvena Kaune. Nuo 1995 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1984 dalyvauja parodose. Dirba grafikos, tapybos, sieninės tapybos srityse.

Rimantas Ridikas
2020 03 25

60 metų, kai Joniškėlyje (Pasvalio r.) gimė (1960) dailininkas, politikas Rimantas Ridikas. Mokėsi Panevėžio 7-oje vidurinėje mokykloje (dab. Panevėžio J. Miltinio gimnazija). 1983 baigė Vilniaus dailės institutą. Gyvena Panevėžyje,  1999 įkūrė reklamos agentūrą „Reklamos forma“ ir jai vadovauja. Nuo 2015 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys. Lietuvos dizainerių sąjungos narys. Dirba reklamos dizaino srityje, sukūrė mažosios grafikos darbų. Dalyvauja ekslibrisų konkursuose Lietuvoje ir užsienyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas R. Ridiko ir J. Ridikienės rankraščių fondas.

Jonas Šukys
2020 03 25

85 metai, kai Miežiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1935) kalbininkas, filologijos m. dr., doc. Jonas Šukys. Mokėsi Panevėžio 1-oje vidurinėje mokykloje (dab. Panevėžio J. Balčikonio gimnazija). 1953 baigė Panevėžio mokytojų seminariją, 1957 – Vilniaus pedagoginį institutą. 1957–1964 dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute, 1968–1972 – Vilniaus universitete, 1972–1987 – žurnalo „Mūsų žodis“ redakcijoje, 1987–1989 – Pedagogikos mokslinio tyrimo institute, 1989–1994 – Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institute, 1994–2001 dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete. Pietų panevėžiškių šnektos tyrėjas. Išleido kalbos mokslo knygų, grožinės literatūros kūrinių vaikams. Mirė 2021 03 22 Vilniuje.

Dominykas Tumėnas
2020 03 25

160 metų, kai Jaskoniškių viensėdyje (Zarasų r.) gimė (1860) kunigas, publicistas, knygnešys,  švietėjas Dominykas Tumėnas. 1877 įstojo į Žemaičių kunigų seminariją. 1884 paskirtas vikaru į Kamajus. Apkaltintas lietuviškos spaudos platinimu ir 1891 ištremtas į Rusiją. Nuo 1893 dirbo vikaru Šatėse. Nuo 1902 iki mirties kunigavo Vadokliuose. Vienas iš leidinio „Tėvynės sargas“ steigėjų, rašė straipsnius. Parengė šviečiamųjų knygelių, paliko memuarų. Mirė 1919 06 14 Vadokliuose (Panevėžio r.)

Irena Moigytė
2020 03 26

105 metai, kai Černigove (Ukraina) gimė (1915) pedagogė Irena Moigytė. 1933 baigė Panevėžio lenkų gimnaziją. 1934–1938 studijavo Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1940 gyveno Panevėžyje. Apie 30 metų dėstė prancūzų kalbą Panevėžio 2-oje vidurinėje mokykloje. Mirė 2001 10 21 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jos šeimos archyvas.

Borisas Dauguvietis
2020 03 26

135 metai, kai Dauguviečiuose (Biržų r.) gimė (1885) režisierius, aktorius, dramaturgas, pedagogas Borisas Dauguvietis. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1909 baigė Aleksandros teatro mokyklą Sankt Peterburge. 1924 Kaune įsteigė Vaidybos mokyklą, joje dėstė. 1924–1941 Valstybės teatro režisierius ir aktorius. Nuo 1944 Lietuvos dramos teatro vyr. režisierius, 1947–1948 meno vadovas, direktorius. Jo iniciatyva 1927 įkurtas laikraštis „7 meno dienos“. Pastatė 22-iejų lietuvių rašytojų 46 veikalus, parašė pjesių. Apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio (1931) ir Vytauto Didžiojo 3-ojo laipsnio (1938) ordinais. Mirė 1949 07 13 Vilniuje.

Asta Preidytė
2020 03 27

60 metų, kai Biržuose gimė (1960) aktorė Asta Preidytė. 1966–1977 mokėsi Panevėžio 2-oje vidurinėje mokykloje (dab. Panevėžio V. Žemkalnio gimnazija). 1975–1978 lankė J. Miltinio dramos studiją. 1987 baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją. Nuo 1979 Panevėžio dramos (dab. Juozo Miltinio) teatro aktorė. Apdovanota Auksiniu scenos kryžiumi (2005). Panevėžio miesto garbės pilietė (2005).

Sergejus Kašinas
2020 03 28

75 metai, kai Mytiščiuose (Rusija) gimė (1945) fotomenininkas Sergejus Kašinas. Nuo 1951 gyveno Panevėžyje. Baigė Panevėžio 3-iąją vidurinę mokyklą (dab. Panevėžio „Vilties“ progimnazija), Kauno politechnikos instituto Panevėžio vakarinį fakultetą. Ilgametis dienraščio „Sekundė“ fotografas. Nuo 1989 Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. Nuo 1978 dalyvavo respublikinėse ir užsienio šalių parodose. Mirė 2008 12 22 Panevėžyje.

Benjaminas Alekna
2020 03 31

95 metai, kai Bikonyse (Kupiškio r.) gimė (1925) kompozitorius, pianistas, pedagogas Benjaminas Alekna. Mokėsi M. Karkos įsteigtuose muzikos kursuose Panevėžyje. 1943 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1945–1946 Panevėžio mokytojų seminarijos mokytojas. 1958–1963 studijavo Lietuvos konservatorijoje. 1966–1973 dėstė Panevėžio J. Švedo pedagoginėje muzikos mokykloje, 1978–1994 – Panevėžio konservatorijoje. Sukūrė vokalinių instrumentinių poemų, simfonijų, sonatų, dainų, religinės muzikos kūrinių, harmonizavo lietuvių liaudies dainų. Mirė 2007 02 01 Vilniuje.

Laiko balsas
2020 kovas

20 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (2000) dvisavaitinis žurnalas „Laiko balsas“. Redaktorius Vytautas Tavoras. Išėjo 13 numerių.