Liunenas
2020 03 02

30 metų, kai Panevėžio ir Vokietijos miesto Liūneno atstovai pasirašė (1990) bendradarbiavimo sutartį. Liūnenas tapo pirmuoju Panevėžio miestu partneriu.

Kazimieras Naruševičius
2020 03 02

100 metų, kai Dūdoniuose (Panevėžio r.) gimė (1920) dailininkas tapytojas, pedagogas Kazimieras Naruševičius. 1932–1940 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1940–1945 studijavo Vilniaus dailės akademijoje, Vilniaus universitete. 1950–1956 dirbo dailės mokytoju Panevėžio 2-oje vidurinėje, 1957–1965 – Panevėžio 4-oje vidurinėje, 1965–1968 – Panevėžio 5-oje vidurinėje, 1968–1990 – Panevėžio dailės mokyklose. Nuo 1964 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. „Nusipelnęs panevėžietis“ (1996). Panevėžio miesto garbės pilietis (1999). Mirė 2004 10 12 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

Laiko balsas
2020 kovas

20 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (2000) dvisavaitinis žurnalas „Laiko balsas“. Redaktorius Vytautas Tavoras. Išėjo 13 numerių.