Bronius Michelevičius
2020 03 03

110 metų, kai Skaistgiriuose (Panevėžio r.) gimė (1910) Lietuvos kariuomenės kapitonas Bronius Michelevičius. 1925 Panevėžyje įsteigė Jūrų skautų skyrių. 1928 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1931 baigė Karo mokyklą ir tarnavo įvairiuose Lietuvos kariuomenės daliniuose, jiems vadovavo. 1940 įsitraukė į antisovietinį pasipriešinimą, dalyvavo Lietuvos pogrindžio vadovybės veikloje. 1948 emigravo į JAV. Apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino 3-ojo laipsnio (1930) ir Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais. Mirė 1985 01 25 Sarasotoje (JAV).

Laiko balsas
2020 kovas

20 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (2000) dvisavaitinis žurnalas „Laiko balsas“. Redaktorius Vytautas Tavoras. Išėjo 13 numerių.