Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra
2020 03 04

90 metų, kai atidaryta (1930) Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra. Architektas – Rytis Steikūnas. Ją pašventino prelatas Jonas Mačiulis-Maironis.

Laiko balsas
2020 kovas

20 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (2000) dvisavaitinis žurnalas „Laiko balsas“. Redaktorius Vytautas Tavoras. Išėjo 13 numerių.