Stanislovas Kerbedis
2020 03 09

210 metų, kai Naujadvaryje (Panevėžio r.) gimė (1810) inžinierius, tiltų statytojas Stanislovas Kerbedis. 1818–1825 mokėsi Panevėžio pijorų (apskrities) mokykloje. 1831 baigęs Sankt Peterburgo kelių inžinierių korpuso institutą iki 1849 dėstė taikomąją mechaniką jame ir kitose Sankt Peterburgo aukštosiose mokyklose. 1844–1852 suprojektavo ir statė pirmąjį Rusijoje (Sankt Peterburge) metalinį varstomąjį tiltą su pasukama perdanga, vėliau – tiltą per Vyslą Varšuvoje. Prisidėjo projektuojant Vilniaus ir Kauno tunelius. Mirė 1899 04 19 Varšuvoje (Lenkija).

Antanas Strazdas
2020 03 09

260 metų, kai Astrave (dab. Margėnai, Rokiškio r.) gimė (1760) kunigas, poetas Antanas Strazdas (Strazdelis). Mokėsi Kurše, paskui Krėslavos ir Varnių kunigų seminarijose. Kunigavo Kupiškyje, Subačiuje, Šimonyse, Uoginiuose, Kupreliškyje, Diliuose, Pandėlyje. 1793–1795 ir 1804–1806 kunigavo Karsakiškyje. Išleido poezijos rinkinį. Mirė 1833 04 23 Kamajuose (Rokiškio r.).

Laiko balsas
2020 kovas

20 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (2000) dvisavaitinis žurnalas „Laiko balsas“. Redaktorius Vytautas Tavoras. Išėjo 13 numerių.