Spektaklis A. Vienuolio „Prieblandoje“
2020 03 10

75 metai, kai Panevėžio dramos teatre įvyko (1945) spektaklio – A. Vienuolio „Prieblandoje“ – premjera. Režisierius Juozas Miltinis.

2020 03 10

80 metų, kai Panevėžyje gimė (1940) agronomas, biologijos m. dr. Kęstutis Kazimieras Bačelis. Nuo 1965 Upytės linų bandymų stoties mokslinis bendradarbis. Išvedė 5 linų veisles. Knygų apie linininkystę autorius.

Laiko balsas
2020 kovas

20 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (2000) dvisavaitinis žurnalas „Laiko balsas“. Redaktorius Vytautas Tavoras. Išėjo 13 numerių.