Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija
2020 03 12

50 metų, kai Panevėžio 1-ajai vidurinei mokyklai suteiktas (1970) Juozo Balčikonio vardas. Nuo 1992 – Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija.

Vidmantas Bačiulis
2020 03 12

80 metų, kai Panevėžyje gimė (1940) kino ir televizijos režisierius, scenaristas Vidmantas Bačiulis. 1962 baigė Kauno politechnikos institutą, 1974 – Leningrado teatro, muzikos ir kinematografijos institutą. Nuo 1970 dirbo Lietuvos radijuje ir televizijoje. Nuo 1987 Lietuvos teatro sąjungos narys. Sukūrė daugybę laidų, kultūros ir meno temomis, spektaklių, dokumentinių ir vaidybinių televizijos filmų. Ypač daug ekranizavo lietuvių literatūros kūrinių. 1987 suteiktas Nusipelniusio Lietuvos meno veikėjo garbės vardas.

Alfonsas Lipniūnas
2020 03 12

115 metų, kai Talkoniuose (Pasvalio r.) gimė (1905) kunigas, visuomenės veikėjas Alfonsas Lipniūnas. 1925 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją ir įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1930–1935 Panevėžio katedros vikaras ir vyskupijos jaunimo direktorius. 1932 Kauno Vytauto Didžiojo universitete įgijo teologijos licenciato laipsnį. 1935–1939 Lilio universitete (Prancūzijoje) studijavo socialinius mokslus. Grįžęs į Lietuvą dėstė Panevėžio pedagoginiame institute, nuo 1942 – Vilniaus kunigų seminarijoje ir ėjo Vilniaus universiteto kapeliono pareigas. 1943 areštuotas, kalėjo Štuthofo koncentracijos stovykloje. Mirė 1945 03 28 Pucke (Lenkija), 1989 09 04 perlaidotas Panevėžyje Kristaus Karaliaus katedros šventoriuje.

Albinas Baltramiejūnas-Gilbonis
2020 03 12

115 metų, kai Gilbonyse (Panevėžio r.) gimė (1905) poetas Albinas Baltramiejūnas-Gilbonis. 1928 baigė Pavasarininkų suaugusiųjų gimnaziją ir įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. Vėliau tarnavo įvairiose Lietuvos vietose. Išleido 4 eilėraščių rinkinius. Mirė 1941 06 25 Rainiuose (Telšių r.).

Laiko balsas
2020 kovas

20 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (2000) dvisavaitinis žurnalas „Laiko balsas“. Redaktorius Vytautas Tavoras. Išėjo 13 numerių.