Rimantas Astrauskas
2020 03 16

65 metai, kai Panevėžyje gimė (1955) fizikas, politinis veikėjas, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras Rimantas Astrauskas. 1978 baigė Vilniaus universitetą. 1978–1990 Fizikos instituto inžinierius. 1988 įsijungė į Lietuvos žaliųjų, Sąjūdžio veiklą. 1990–1992 Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos deputatas. 2006 Nacionalinės vandens, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos steigėjas. Paskelbė straipsnių ekologijos, žaliųjų judėjimo ir skautų veiklos klausimais.

Aspazija
2020 03 16

155 metai, kai Daukšuose (Latvija) gimė (1865) poetė, dramaturgė, visuomenės veikėja Aspazija (tikr. Elza Rozenberga-Pliekšāne). Mokėsi Mintaujos gimnazijoje. 1897 gyveno Panevėžyje, 1897–1903 tremtyje Rusijoje, 1905–1920 Šveicarijoje. Grįžus į Latviją buvo išrinkta į Steigiamąjį susirinkimą, dalyvavo socialdemokratų veikloje. Parašė dramų, eilėraščių, romaną, atsiminimų. Mirė 1943 11 05 Dubultuose (Latvija).

Laiko balsas
2020 kovas

20 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (2000) dvisavaitinis žurnalas „Laiko balsas“. Redaktorius Vytautas Tavoras. Išėjo 13 numerių.