Panevėžio Rotary klubas
2020 03 18

25 metai, kai įkurtas (1995) Panevėžio Rotary klubas.

Laimutė Mališauskaitė-Danylienė
2020 03 18

65 metai, kai Biržų r. gimė (1955) aktorė Laimutė Mališauskaitė-Danylienė. 1973–1976 mokėsi J. Miltinio dramos studijoje. 1987 baigė Lietuvos konservatoriją. Nuo 1976 Panevėžio (dab. Juozo Miltinio) dramos teatro aktorė.

Laiko balsas
2020 kovas

20 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (2000) dvisavaitinis žurnalas „Laiko balsas“. Redaktorius Vytautas Tavoras. Išėjo 13 numerių.