Alfonsas Končius
2020 03 24

95 metai, kai gimė (1925) dailininkas tapytojas Alfonsas Končius. 1947 baigė Kauno vidurinę meno mokyklą. Apie 16 metų dirbo butaforininku Panevėžio dramos teatre, vėliau – Panevėžio apipavidalinimo dirbtuvėse. Tapė, nemažai darbų sukūrė Panevėžio, Uliūnų, Linkuvos bažnyčioms, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrai. Juozo Miltinio palikimo studijų centre saugomos kelios dešimtys jo įrištų knygų. Surengė personalinių parodų. Mirė 1976 08 15 Panevėžyje.

Juozas Balčikonis
2020 03 24

135 metai, kai Ėriškiuose (Panevėžio r.) gimė (1885) kalbininkas, prof. Juozas Balčikonis. 1906 baigė Panevėžio realinę mokyklą. Nuo 1906 studijavo Peterburgo universitete. 1918–1920 Panevėžio berniukų gimnazijos, 1920–1924 Panevėžio mokytojų seminarijos direktorius. 1924–1931 Lietuvos universiteto docentas. 1944–1960 dėstė Vilniaus universitete. Nuo 1946 LSSR Mokslų akademijos narys. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ vienas iš redaktorių, J. Jablonskio ir M. Valančiaus raštų redaktorius. Kūrė eilėraščius, į lietuvių kalbą išvertė pasakų, grožinės literatūros kūrinių. Mirė 1969 02 05 Vilniuje, palaidotas Ėriškiuose.

Laiko balsas
2020 kovas

20 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (2000) dvisavaitinis žurnalas „Laiko balsas“. Redaktorius Vytautas Tavoras. Išėjo 13 numerių.