Romualdas Aleliūnas
2020 03 25

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1960) dailininkas keramikas Romualdas Aleliūnas. 1980 baigė S. Žuko taikomosios dailės technikumą. 1984 Panevėžio stiklo fabriko dailininkas. Nuo 1997 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1985 dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje, tarptautiniuose Panevėžio keramikos simpoziumuose. Sukūrė monumentalių dekoratyvinių kompozicijų iš šamoto. Mirė 2016 12 07 Kupiškyje.

Arvydas Brazdžiūnas
2020 03 25

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1960) dailininkas tapytojas Arvydas Brazdžiūnas (Dusė). 1978 baigė Panevėžio 7-ąją vidurinę mokyklą (dab. Panevėžio J. Miltinio gimnazija), 1984 – Vilniaus inžinierinį statybos institutą. Gyvena Kaune. Nuo 1995 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1984 dalyvauja parodose. Dirba grafikos, tapybos, sieninės tapybos srityse.

Rimantas Ridikas
2020 03 25

60 metų, kai Joniškėlyje (Pasvalio r.) gimė (1960) dailininkas, vietos politikas Rimantas Ridikas. Mokėsi Panevėžio 7-oje vidurinėje mokykloje (dab. Panevėžio J. Miltinio gimnazija). 1983 baigė Vilniaus dailės institutą. Gyvena Panevėžyje,  1999 įkūrė reklamos agentūrą „Reklamos forma“ ir jai vadovauja. Nuo 2015 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys. Lietuvos dizainerių sąjungos narys. Dirba reklamos dizaino srityje, sukūrė mažosios grafikos darbų. Dalyvauja ekslibrisų konkursuose Lietuvoje ir užsienyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

Jonas Šukys
2020 03 25

85 metai, kai Miežiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1935) kalbininkas, filologijos m. dr., doc. Jonas Šukys. Mokėsi Panevėžio 1-oje vidurinėje mokykloje (dab. Panevėžio J. Balčikonio gimnazija). 1953 baigė Panevėžio mokytojų seminariją, 1957 – Vilniaus pedagoginį institutą. 1957–1964 dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute, 1968–1972 – Vilniaus universitete, 1972–1987 – žurnalo „Mūsų žodis“ redakcijoje, 1987–1989 – Pedagogikos mokslinio tyrimo institute, 1989–1994 – Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institute, 1994–2001 dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete. Išleido kalbos mokslo knygų, grožinės literatūros kūrinių vaikams.

Dominykas Tumėnas
2020 03 25

160 metų, kai Jaskoniškių viensėdyje (Zarasų r.) gimė (1860) kunigas, publicistas, knygnešys,  švietėjas Dominykas Tumėnas. 1877 įstojo į Žemaičių kunigų seminariją. 1884 paskirtas vikaru į Kamajus. Apkaltintas lietuviškos spaudos platinimu ir 1891 ištremtas į Rusiją. Nuo 1893 dirbo vikaru Šatėse. Nuo 1902 iki mirties kunigavo Vadokliuose. Vienas iš leidinio „Tėvynės sargas“ steigėjų, rašė straipsnius. Parengė šviečiamųjų knygelių, paliko memuarų. Mirė 1919 06 14 Vadokliuose (Panevėžio r.)

Laiko balsas
2020 kovas

20 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (2000) dvisavaitinis žurnalas „Laiko balsas“. Redaktorius Vytautas Tavoras. Išėjo 13 numerių.