Irena Moigytė
2020 03 26

105 metai, kai Černigove (Ukraina) gimė (1915) pedagogė Irena Moigytė. 1933 baigė Panevėžio lenkų gimnaziją. 1934–1938 studijavo Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1940 gyveno Panevėžyje. Apie 30 metų dėstė prancūzų kalbą Panevėžio 2-oje vidurinėje mokykloje. Mirė 2001 10 21 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jos šeimos archyvas.

Borisas Dauguvietis
2020 03 26

135 metai, kai Dauguviečiuose (Biržų r.) gimė (1885) režisierius, aktorius, dramaturgas, pedagogas Borisas Dauguvietis. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1909 baigė Aleksandros teatro mokyklą Sankt Peterburge. 1924 Kaune įsteigė Vaidybos mokyklą, joje dėstė. 1924–1941 Valstybės teatro režisierius ir aktorius. Nuo 1944 Lietuvos dramos teatro vyr. režisierius, 1947–1948 meno vadovas, direktorius. Jo iniciatyva 1927 įkurtas laikraštis „7 meno dienos“. Pastatė 22-iejų lietuvių rašytojų 46 veikalus, parašė pjesių. Apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio (1931) ir Vytauto Didžiojo 3-ojo laipsnio (1938) ordinais. Mirė 1949 07 13 Vilniuje.

Laiko balsas
2020 kovas

20 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (2000) dvisavaitinis žurnalas „Laiko balsas“. Redaktorius Vytautas Tavoras. Išėjo 13 numerių.