Sergejus Kašinas
2020 03 28

75 metai, kai Mytiščiuose (Rusija) gimė (1945) fotomenininkas Sergejus Kašinas. Nuo 1951 gyveno Panevėžyje. Baigė Panevėžio 3-iąją vidurinę mokyklą (dab. Panevėžio „Vilties“ progimnazija), Kauno politechnikos instituto Panevėžio vakarinį fakultetą. Ilgametis dienraščio „Sekundė“ fotografas. Nuo 1989 Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. Nuo 1978 dalyvavo respublikinėse ir užsienio šalių parodose. Mirė 2008 12 22 Panevėžyje.

Laiko balsas
2020 kovas

20 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (2000) dvisavaitinis žurnalas „Laiko balsas“. Redaktorius Vytautas Tavoras. Išėjo 13 numerių.