Jadvyga Drungaitė
2020 04 01

115 metų, kai Užpaliuose (Utenos r.) gimė (1905) poetė, prozininkė, spaudos darbuotoja Jadvyga Drungaitė. Nuo 1928 studijavo Lietuvos universiteto Teologijos–filosofijos fakultete, vėliau Vilniaus universitete. 1932–1933, 1936–1937 redagavo žurnalą „Naujoji vaidilutė“, 1935–1938 – žurnalą „Moteris“. Po karo gyveno Panevėžyje. Panevėžio Suaugusiųjų gimnazijoje dėstė lietuvių kalbą. Parašė eilėraščių, novelių, publicistinių straipsnių, recenzijų. Mirė 1994 07 29 Berčiūnuose (Panevėžio r.).

Alfonsas Gilvydis
2020 04 01

125 metai, kai Kikonyse (Kupiškio r.) gimė (1895) agronomas, visuomenės veikėjas Alfonsas Gilvydis. 1917 baigė Maskvos žemdirbystės mokyklą. 1919–1927 mokytojavo Panevėžio mokytojų seminarijoje. 1923–1936 Panevėžio apskrities agronomas. 1934–1936 Panevėžio miesto tarybos narys. 1936–1940 LR Seimo vicepirmininkas. Nuo 1950 gyveno JAV. Rašė straipsnius į „Mūsų ūkį“, „Lietuvos balsą“, „Lietuvos aidą“, „Mūsų kraštą“, „Ateitį“, „Ūkininko patarėją“ ir kt. Mirė 1987 10 22 Detroite (JAV).

Sandrava
2020 balandis

30 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1990) Lietuvos maironiečių draugijos laikraštis „Sandrava“. Redaktorius – Eugenijus Urbonas. Leistas iki 2017.