Raimundas Šiaučiūnas
2020 04 23

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1960) cheminės technologijos inžinierius, technologijos m. dr., prof. Raimundas Šiaučiūnas. 1967–1978 mokėsi Panevėžio 9-oje vidurinėje mokykloje (dab. Panevėžio Rožyno progimnazija). 1978–1983 studijavo Kauno politechnikos institute. Nuo 1983 dirbo Kauno politechnikos institute (dab. Kauno technologijos universitetas). 2007–2011 Kauno technologijos universiteto rektorius. Nuo 2011 Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys. Paskelbė daugiau kaip 140 mokslinių straipsnių, 3 vadovėlių, 2 mokomųjų knygų autorius.

Henrikas Radauskas
2020 04 23

110 metų, kai Krokuvoje (Lenkija) gimė (1910) poetas, vertėjas Henrikas Radauskas. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1929 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. 1930–1934 studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1934–1936 dirbo Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto bibliotekoje. 1938–1940 Švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos redaktorius. 1941–1944 Valstybinės leidyklos Kaune redaktorius. Nuo 1949 gyveno JAV. 1959–1969 Kongreso bibliotekos Vašingtone tarnautojas. Bendradarbiavo „Lietuvių enciklopedijoje“, žurnaluose „Aidai“, „Literatūros lankai“ ir kt. Išleido poezijos rinkinių, išvertė vokiečių, prancūzų, rusų rašytojų ir poetų kūrinių. Mirė 1970 08 27 Vašingtone (JAV).

Sandrava
2020 balandis

30 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1990) Lietuvos maironiečių draugijos laikraštis „Sandrava“. Redaktorius – Eugenijus Urbonas. Leistas iki 2017.