Vilija Balčiūnienė
2020 05 03

55 metai, kai Panevėžyje gimė (1965) dailininkė keramikė Vilija Balčiūnienė. 1985 baigė Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikumą. Nuo 1989 dalyvauja parodose, simpoziumuose Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 1997 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Dirba savo studijoje Panevėžyje.

2020 05 04

105 metai, kai Čitoje (Rusija) gimė (1915) matematikas, ekonomistas, politinis veikėjas Algirdas Florijonas Jurskis. 1932 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1932–1939 studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1941–1944 Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos fakulteto prodekanas, dekanas. Bendradarbiavo žurnale „Ekonomika“. Mirė 1953 09 04 Sibire (Rusija).

2020 05 04

105 metai, kai Rygoje (Latvija) gimė (1915) knygų leidėjas ir redaktorius, bibliofilas Vytautas Saulius. Iki 1941 gyveno Panevėžyje, mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitete studijavo istoriją. 1944 pasitraukė į Vokietiją, vėliau išvyko į Italiją. Romoje studijavo meną, domėjosi knygų leidyba. 1948 persikėlė į Vokietiją, dirbo žurnalo „Šviesa“ redakcijoje. 1949 išvyko į JAV, gyveno Čikagoje. Įsteigė leidyklas „Terra“ ir „Litho Art Studio“. Išleido ar spaudai paruošė apie 50 lietuvių išeivijos rašytojų ir poetų kūrybos leidinių. Mirė 1987 08 04 Čikagoje (JAV).

Malvina Arimavičiūtė
2020 05 05

70 metų, kai Pamarnakių vienkiemyje (Panevėžio r.) gimė (1950) ekonomistė, socialinių m. dr., doc. Malvina Arimavičiūtė. Mokėsi Panevėžio 1-oje vidurinėje mokykloje (dab. Panevėžio J. Balčikonio gimnazija). 1970 įstojo į Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1981 pradėjo dirbti mokslinį darbą Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo institute. Nuo 1985 dėstė Vilniaus Gedimino technikos universitete. Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto docentė. Paskelbė mokslinių straipsnių, knygų autorė ir bendraautorė.

Arvydas Girdauskas
2020 05 05

75 metai, kai Panevėžyje gimė (1945) automobilininkas Arvydas Girdauskas. 1972, 1974–1975, 1978–1980, 1982–1983 SSRS automobilių ralio lenktynių čempionas. 1986 automobilių tarptautinio ralio maratone Sidnėjus–Darvinas savo klasėje laimėjo trečią vietą. Daugelio kitų tarptautinių ralio lenktynių nugalėtojas ir prizininkas. Mirė 1999 11 16 Kaune.

Panevėžio apygardos teismas
2020 05 05

95 metai, kai įkurtas (1925) Panevėžio apygardos teismas.

Jonas Čeponis
2020 05 06

95 metai, kai Pagojaus kaime (Pasvalio r.) gimė (1925) partizanas Jonas Čeponis (slap. Vaidila, Vaidevutis). 1943 įstojo į Kauno kunigų seminariją. Nuo 1947 Tauro apygardos partizanas. 1948 suimtas ir kalintas įvairiuose Rusijos lageriuose. 1967 grįžo į Lietuvą. 1988 vienas iš „Tremtinio“ klubo įkūrėjų, Lietuvos Sąjūdžio narys. Nuo 1992 atkurto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio ilgametis vadovas. 1998 jam suteiktas kario savanorio statusas. Apdovanotas Pasipriešinimo dalyvio kryžiumi (1991), Vyčio kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi (1998), Nepriklausomybės medaliu (2000), Savanorių medaliu (2001), Šaulių sąjungos medaliu (2001), Latvijos Aisargių žvaigžde (2010), Latvijos kariuomenės Vado medaliu (2011), Laisvės premija (2018). Panevėžio rajono garbės pilietis (2012). Mirė 2019 12 25.

Arturas Milašauskas
2020 05 09

65 metai, kai Salantuose (Kretingos r.) gimė (1955) gydytojas chirurgas, fotomenininkas Arturas Milašauskas. Mokėsi Panevėžio 6-oje ir J. Balčikonio vidurinėse mokyklose. Nuo 1997 Panevėžio ligoninės Kraujagyslių chirurgijos skyriaus vedėjas. Nuo 1989 Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. Išleido dvi savo pasakų knygas.

Laimutis Antanas Vilkončius
2020 05 13

70 metų, kai Panevėžyje gimė (1950) kompozitorius, pedagogas, doc. Laimutis Antanas Vilkončius. 1968–1976 mokėsi Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. 1984–1988 LSSR Valstybinės filharmonijos Estrados skyriaus meno vadovas. 1992–1994 dirbo Kultūros ir švietimo ministerijos Menų departamento direktoriumi. 1998–2004 Vilniaus konservatorijos direktorius. 2004–2008 Vilniaus kolegijos Menų fakulteto dekanas. 2009–2010 Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas. Nuo 2016 Mykolo Romerio universiteto docentas. Nuo 1985 Lietuvos kompozitorių sąjungos narys. Per 150 įvairaus žanro kūrinių chorams, estrados solistams ir orkestrams, vaikams, teatrui, televizijai ir kinui autorius. Sukūrė „Odę Panevėžio miestui“ (2003). Pelnė Kultūros ministerijos premijas (1980, 1984, 1985).

Laikraštis „Mūsų kraštas“
2020 05 14

90 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1930) Lietuvių tautininkų sąjungos laikraštis „Mūsų kraštas“. Redaktorius – Petras Daukas. Panevėžyje buvo leidžiamas iki 1934, 1934–1935 Šiauliuose, 1935–1938 Kaune.

Vidas Žigas
2020 05 19

70 metų, kai Panevėžyje gimė (1950) dailininkas dizaineris Vidas Žigas. 1973 baigė Valstybinį dailės institutą. Nuo 1978 dalyvauja parodose. Gyvena ir dirba Panevėžyje. Sukūrė memorialinių ženklų įžymiems žmonėms, svarbiems įvykiams atminti. Spaudoje paskelbė straipsnių apie numizmatiką.

2020 05 19

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1960) aktorius Gintaras Mikalauskas. Studijavo Lietuvos teatro ir muzikos akademijoje. Vaidino Kauno valstybiniame lėlių teatre, R. Abukevičiaus teatre „Ramūno ateljė“. Renginių ir televizijos laidų vedėjas. „Metų panevėžietis“ (2020).

Salomėja Stakauskaitė
2020 05 20

130 metų, kai Užliaušiuose (Panevėžio r.) gimė (1890; kitais duomenimis – 1889) mokytoja, visuomenės veikėja Salomėja Stakauskaitė. 1902–1909 mokėsi Liepojos gimnazijoje, 1911–1912 studijavo Varšuvos aukštuosiuose moterų kursuose. Vadovavo „Saulės“ draugijos Panevėžyje įkurtai mokyklai. 1920–1922 Lietuvos Steigiamojo Seimo narė. Kadencijai pasibaigus dirbo pedagoginį darbą Krekenavoje. Po Antrojo pasaulinio karo mokytojavo Panevėžio 1-oje vidurinėje mokykloje, buvo bibliotekos vedėja. Mirė 1971 09 26 Panevėžyje.

2020 05 21

80 metų, kai Fermos kaime (Panevėžio r.) gimė (1940) keramikė Gražina Vanagienė. 1959–1964 mokėsi Kauno taikomosios dailės technikume. 1967–1972 studijavo keramiką Lietuvos dailės institute. 1974–1995 dirbo Kauno keramikos gamykloje „Jiesia“. Nuo 1980 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Sukūrė buitinės ir dekoratyvinės keramikos.

Osvaldas Juška
2020 05 22

60 metų, kai Joniškėlyje (Pasvalio r.) gimė (1960) dailininkas tapytojas Osvaldas Juška. 1984 baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Nuo 1999 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1985 dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje. Surengė per 20 personalinių parodų. Dirbo Panevėžyje savo studijoje. Mirė 2020 07 20 Panevėžyje.

Pilypas Narutis-Žukauskas
2020 05 26

100 metų, kai Piatigorske (Rusija) gimė (1920) inžinierius, visuomenininkas Pilypas Narutis-Žukauskas. 1938 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. Nuo 1938 studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1940 įsijungė į nelegalią antisovietinę rezistencinę veiklą. Buvo vienas iš 1941 sukilimo Kaune organizatorių, priklausė Lietuvos aktyvistų frontui. Vėliau dalyvavo antinacinėje veikloje. 1943–1945 kalėjo Štuthofo koncentracijos stovykloje. 1956 išvyko į JAV. Daug metų dirbo automobilių koncerne „General Motors“, dalyvavo ateitininkų veikloje. Bendradarbiavo išeivijos spaudoje, talkino „Lietuvių enciklopedijai“, suredagavo knygą „Juozas Urbšys. Atsiminimai“. Mirė 2014 06 07 Čikagoje (JAV).

Antanas Dimžlys
2020 05 26

100 metų, kai Namišiuose (Pasvalio r.) gimė (1920) skulptorius Antanas Dimžlys. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1953 baigė Vilniaus dailės institutą. Nuo 1957 dalyvavo parodose. Sukūrė paminklinių, dekoratyvinių skulptūrų, teminių kompozicijų, portretų. Panevėžyje pastatyta jo skulptūra „Laisvės daina“ (1974). Mirė 2010 01 23 Vilniuje.

Kęstutis Vaičiulis
2020 05 27

70 metų, kai Šiauliuose gimė (1950) teatro dailininkas, scenografas Kęstutis Vaičiulis. 1976 baigė Vilniaus dailės institutą. 1975–1991 dirbo J. Miltinio dramos teatre vyriausiuoju dailininku. 1991–2004 teatro „Menas“ vyriausiasis dailininkas. 2004–2019 teatro „Menas“ direktorius. Nuo 1990 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Kūrybos žanras – scenografija, tapyba, karikatūra. Surengė personalinių parodų. Sukūrė scenografijų Panevėžio J. Miltinio dramos teatro, teatro „Menas“, Panevėžio muzikinio teatro spektakliams.

Vaclovas Blėdis
2020 05 27

100 metų, kai Kubiliūnuose (Radviliškio r.) gimė (1920) teatro ir kino aktorius Vaclovas Blėdis. 1938–1940 Kaune lankė Darbo rūmų vaidybos studiją. Nuo 1940 Panevėžio dramos teatro aktorius, nuo 1946 režisierius, 1956–1959 vyr. režisierius. Nuo 1946 su J. Miltiniu dirbo Panevėžio dramos teatro vaidybos studijoje. Nuo 1959 vaidino kine. Sukūrė daugiau kaip 100 vaidmenų teatre ir kine, režisavo spektaklių. Apdovanotas LSSR valstybinė premija (1967), LDK Gedimino 3-iojo laipsnio ordino kavalierius (1995), Panevėžio miesto garbės pilietis (1999). Mirė 1999 09 08 Panevėžyje.

Bronius Vaivada
2020 05 29

120 metų, kai Žadeikiuose (Biržų r.) gimė (1900) Lietuvos kariuomenės majoras, lakūnas Bronius Vaivada. 1923 baigė Karo mokyklą, 1927 – Mokytojų seminariją Kaune, 1934 – Strasbūro universiteto Geofizikos ir matematikos institutą. Nuo 1935 Lietuvos kariuomenės Karo aviacijos meteorologijos tarnybos viršininkas. 1935–1940 Karo aviacijos mokykloje dėstė fiziką, aerologiją ir meteorologiją. 1941 vadovavo Birželio sukilimo dalyviams. 1943 įstojo į Lietuvių fronto politinę karinę organizaciją „Kęstutis“, buvo paskirtas Utenos apskrities štabo viršininku. 1945 dirbo Panevėžio mokytojų seminarijoje. Pirmasis Lietuvos meteorologijos specialistas, kūręs meteorologinę tarnybą šalyje. Parašė ir išleido meteorologijos vadovėlį. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1937), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2001). Sušaudytas 1946 06 27 Vilniuje.

Janina Markevičiūtė-Narutavičienė-Pakštienė
2020 05 29

125 metai, kai Panevėžyje gimė (1895) poetė, žurnalistė Janina Markevičiūtė-Narutavičienė-Pakštienė (slap. Narūnė). 1911 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją. 1911–1913 mokytojavo „Saulės“ lietuvių švietimo draugijos įsteigtoje mokykloje Panevėžyje. 1913–1917 studijavo Stebuto aukštuosiuose agronomijos kursuose Sankt Peterburge. 1918 dirbo Žemės ūkio ministerijoje. Įsteigė Lietuvos vaiko draugiją, 1928 suorganizavo ir redagavo moterų radijo valandėlę. „Lietuvos žinių“, „Ūkininko patarėjo“ moterų sk. redaktorė, bendradarbiavo žurnaluose „Motina ir vaikas“, „Moteris ir pasaulis‘. Nuo 1959 gyveno JAV. Išleido poezijos rinkinių. Mirė 1983 02 07 Majamyje (JAV).

Žurnalas „Senvagė“
2020 gegužė

20 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1990) kultūros žurnalas „Senvagė“. Redaktorė – Liuda Jonušienė. Pirmieji 5 žurnalo numeriai išleisti 1990–1992. Žurnalo leidyba atnaujinta 2014.