2020 05 04

105 metai, kai Čitoje (Rusija) gimė (1915) matematikas, ekonomistas, politinis veikėjas Algirdas Florijonas Jurskis. 1932 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1932–1939 studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1941–1944 Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos fakulteto prodekanas, dekanas. Bendradarbiavo žurnale „Ekonomika“. Mirė 1953 09 04 Sibire (Rusija).

2020 05 04

105 metai, kai Rygoje (Latvija) gimė (1915) knygų leidėjas ir redaktorius, bibliofilas Vytautas Saulius. Iki 1941 gyveno Panevėžyje, mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitete studijavo istoriją. 1944 pasitraukė į Vokietiją, vėliau išvyko į Italiją. Romoje studijavo meną, domėjosi knygų leidyba. 1948 persikėlė į Vokietiją, dirbo žurnalo „Šviesa“ redakcijoje. 1949 išvyko į JAV, gyveno Čikagoje. Įsteigė leidyklas „Terra“ ir „Litho Art Studio“. Išleido ar spaudai paruošė apie 50 lietuvių išeivijos rašytojų ir poetų kūrybos leidinių. Mirė 1987 08 04 Čikagoje (JAV).

Žurnalas „Senvagė“
2020 gegužė

20 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1990) kultūros žurnalas „Senvagė“. Redaktorė – Liuda Jonušienė. Pirmieji 5 žurnalo numeriai išleisti 1990–1992. Žurnalo leidyba atnaujinta 2014.