Jonas Čeponis
2020 05 06

95 metai, kai Pagojaus kaime (Pasvalio r.) gimė (1925) partizanas Jonas Čeponis (slap. Vaidila, Vaidevutis). 1943 įstojo į Kauno kunigų seminariją. Nuo 1947 Tauro apygardos partizanas. 1948 suimtas ir kalintas įvairiuose Rusijos lageriuose. 1967 grįžo į Lietuvą. 1988 vienas iš „Tremtinio“ klubo įkūrėjų, Lietuvos Sąjūdžio narys. Nuo 1992 atkurto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio ilgametis vadovas. 1998 jam suteiktas kario savanorio statusas. Apdovanotas Pasipriešinimo dalyvio kryžiumi (1991), Vyčio kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi (1998), Nepriklausomybės medaliu (2000), Savanorių medaliu (2001), Šaulių sąjungos medaliu (2001), Latvijos Aisargių žvaigžde (2010), Latvijos kariuomenės Vado medaliu (2011), Laisvės premija (2018). Panevėžio rajono garbės pilietis (2012). Mirė 2019 12 25.

Žurnalas „Senvagė“
2020 gegužė

20 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1990) kultūros žurnalas „Senvagė“. Redaktorė – Liuda Jonušienė. Pirmieji 5 žurnalo numeriai išleisti 1990–1992. Žurnalo leidyba atnaujinta 2014.