Bronius Vaivada
2020 05 29

120 metų, kai Žadeikiuose (Biržų r.) gimė (1900) Lietuvos kariuomenės majoras, lakūnas Bronius Vaivada. 1923 baigė Karo mokyklą, 1927 – Mokytojų seminariją Kaune, 1934 – Strasbūro universiteto Geofizikos ir matematikos institutą. Nuo 1935 Lietuvos kariuomenės Karo aviacijos meteorologijos tarnybos viršininkas. 1935–1940 Karo aviacijos mokykloje dėstė fiziką, aerologiją ir meteorologiją. 1941 vadovavo Birželio sukilimo dalyviams. 1943 įstojo į Lietuvių fronto politinę karinę organizaciją „Kęstutis“, buvo paskirtas Utenos apskrities štabo viršininku. 1945 dirbo Panevėžio mokytojų seminarijoje. Pirmasis Lietuvos meteorologijos specialistas, kūręs meteorologinę tarnybą šalyje. Parašė ir išleido meteorologijos vadovėlį. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1937), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2001). Sušaudytas 1946 06 27 Vilniuje.

Janina Markevičiūtė-Narutavičienė-Pakštienė
2020 05 29

125 metai, kai Panevėžyje gimė (1895) poetė, žurnalistė Janina Markevičiūtė-Narutavičienė-Pakštienė (slap. Narūnė). 1911 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją. 1911–1913 mokytojavo „Saulės“ lietuvių švietimo draugijos įsteigtoje mokykloje Panevėžyje. 1913–1917 studijavo Stebuto aukštuosiuose agronomijos kursuose Sankt Peterburge. 1918 dirbo Žemės ūkio ministerijoje. Įsteigė Lietuvos vaiko draugiją, 1928 suorganizavo ir redagavo moterų radijo valandėlę. „Lietuvos žinių“, „Ūkininko patarėjo“ moterų sk. redaktorė, bendradarbiavo žurnaluose „Motina ir vaikas“, „Moteris ir pasaulis‘. Nuo 1959 gyveno JAV. Išleido poezijos rinkinių. Mirė 1983 02 07 Majamyje (JAV).

Žurnalas „Senvagė“
2020 gegužė

20 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1990) kultūros žurnalas „Senvagė“. Redaktorė – Liuda Jonušienė. Pirmieji 5 žurnalo numeriai išleisti 1990–1992. Žurnalo leidyba atnaujinta 2014.