Jokūbas Skiauteris
2020 06 20

110 metų, kai Smaliečiuose (Biržų r.) gimė (1910) pedagogas Jokūbas Skiauteris. 1932 baigė Šiaulių mokytojų seminariją, 1955 – Vilniaus pedagoginį institutą. Mokytojavo Kėdainiuose, 1957–1972 Panevėžio 1-osios aštuonmetės mokyklos direktorius. Parašė 13 knygelių apie vaikų ir jaunimo auklėjimą, bendradarbiavo pedagoginėje spaudoje. Mirė 1992 03 21 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

Valerijonas Straševičius
2020 06 20

135 metai, kai Augustavos kaime (Panevėžio r.) gimė (1885) gamtininkas, pedagogas Valerijonas Straševičius. Nuo 1910 studijavo Krokuvos universiteto Gamtos ir chemijos fakultete. Sugrįžęs į Lietuvą dirbo Kauno ūkio draugijos Baisogalos bandymų stotyje. 1919–1933 dėstė Panevėžio lenkų gimnazijoje. Vėliau gyveno Naujadvaryje (Panevėžio r.). Surinko unikalią vabzdžių kolekciją, kuri saugoma Panevėžio kraštotyros muziejuje. Nuo 1946 iki mirties gyveno Lenkijoje. Mirė 1968 01 10 Lenkijoje.