Antanas Rukša
2020 06 28

120 metų, kai Žvygonyse (Ukmergės r.) gimė (1900) vertėjas, pedagogas, filologijos dr., prof. Antanas Rukša. 1923 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją, 1926–1933 – šios gimnazijos mokytojas. 1933 baigęs Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą tęsė studijas Vienos universitete. 1939–1943 dėstė Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitete. 1944 pasitraukė iš Lietuvos. Vokietijoje mokytojavo vokiečių ir lietuvių mokyklose. Išvertė XVI–XVII a. Lietuvos poetų, rašiusių lotyniškai, kūrinių. Paskelbė straipsnių apie antikos rašytojus, iš Lietuvos švietimo, kultūros istorijos. Mirė 1980 02 20 Augsburge (Vokietija).

Antanas Michelevičius
2020 06 28

125 metai, kai Skaistgiriuose (Panevėžio r.) gimė (1895) Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas Antanas Michelevičius. 1912 baigė Panevėžio realinę mokyklą, 1916 – Odesos tolimojo plaukiojimo jūrininkų mokyklą, studijavo Jūrų karo inžinerijos akademijoje Petrograde. Tarnavo Rusijos Juodosios jūros karo laivyne, Baltijos jūros laivyne ir įvairiuose Lietuvos kariuomenės daliniuose, jiems vadovavo. 1919–1920 dalyvavo Nepriklausomybės kovose Panevėžio apskrityje. Po Antrojo pasaulinio karo gyveno Lenkijoje. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio (1928), DLK Gedimino 3-ojo laipsnio (1931) ordinais, Savanorių (1928) ir Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais. Mirė 1956 02 21 Vroclave (Lenkija).