Apolinaras Likerauskas
2020 07 15

125 metai, kai Peterburge (Rusija) gimė (1895) chorvedys, kapelmeisteris, dainininkas, pedagogas Apolinaras Likerauskas. Vaikystėje gyveno Berčiūnuose (Panevėžio r.), vėliau – Biržų krašte. 1917–1920 studijavo Kauno kunigų seminarijoje, 1921–1924 mokėsi Kauno muzikos mokykloje. Nuo 1927 Biržų gimnazijos muzikos ir dainavimo mokytojas, ten įkūrė liaudies teatrą ir pastatė keletą veikalų, koncertavo kaip solistas. 1928 Biržuose suorganizavo mokytojų kursus. 1940–1945 dirbo Panevėžyje berniukų gimnazijoje, Muzikos mokykloje. Įkūrė Meno mylėtojų draugiją, vadovavo jos liaudies ansambliui. Rašė straipsnius į jaunimo laikraštį „Ateitis“. Važinėjo po Lietuvą, padėdamas organizuoti chorus, chorvedžių suvažiavimus ir dainų šventes. 1924 prisidėjo prie pirmosios visos Lietuvos dainų šventės organizavimo. Mirė 1984 02 05 Antaviliuose (Vilniaus r.).