Pranas Baltrėnas
2020 08 02

80 metų, kai Savitiškio vienkiemyje (Panevėžio r.) gimė (1940) inžinierius aplinkosaugininkas, technologijos m. habil. dr., prof. Pranas Baltrėnas. 1969 baigė Kauno politechnikos institutą. 1969–1978 Kauno politechnikos instituto dėstytojas. Nuo 1978 Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojas, nuo 1993 Aplinkos apsaugos katedros vedėjas. Lietuvos mokslo premijos laureatas (1994), DLK Gedimino 5-ojo laipsnio ordino kavalierius (2001). Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) aukso medalio ir sertifikato laimėtojas, nusipelnęs išradėjas. 20 monografijų, 4 mokslinių knygų, daugiau kaip 430 mokslinių publikacijų, per 100 išradimų, 25 mokomųjų priemonių, 3 vadovėlių, daugiau nei 100 publikacijų užsienio žurnaluose autorius ir bendraautoris. Mirė 2021 01 14 Vilniuje.

Virginija Šidlauskienė
2020 08 03

70 metų, kai Panevėžyje gimė (1950) mokslininkė, socialinių m. dr., prof. Virginija Šidlauskienė. 1968–1972 studijavo Šiaulių pedagoginiame institute. 1983–1993 Šiaulių pedagoginio instituto mokslo darbuotoja, dėstytoja. 2002–2005 LR Ministro Pirmininko patarėja vaikų, jaunimo, šeimos, lygių galimybių, visuomeninių organizacijų klausimais, 2005–2011 Šiaulių universiteto Lyčių studijų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja. Nuo 2011 Šiaulių Lyčių studijų centro direktorė. Nuo 2016 Šiaulių universiteto Mokslo instituto Socialinių inovacijų tyrimų centro vyr. mokslo darbuotoja, vadovė. Mokslo darbų ciklo autorė, knygų bendraautorė. Paskelbė daugiau nei 100 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo žurnaluose ir konferencijų darbuose.

Gendrutis Morkūnas
2020 08 04

60 metų, kai Mėdžiūnuose (Panevėžio r.) gimė (1960) rašytojas, fizinių m. dr. Gendrutis Morkūnas. Mokėsi Vilniaus universiteto Fizikos fakultete, vėliau jame ir dirbo. Atliko įvairius tyrimus, kaip būtų galima apsisaugoti nuo radiacijos, rašė mokslinius straipsnius. Kaip eseistas reiškėsi savaitraštyje „Šiaurės Atėnai“, laikraštyje „Šiaurės rytai“, bernardinai.lt. 2005 debiutavo kaip vaikų rašytojas. Vaikų literatūros premijos laureatas (2010). Mirė 2009 12 31 Vilniuje.

2020 08 05

115 metų, kai Laumekiuose (Pakruojo r.) gimė (1905) vertėja, prozininkė, žurnalistė Antanina Čeilytkaitė-Žagrakalienė. 1927–1932 studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1932 apsigyveno Zarasuose. Redagavo „Zarasų kraštą“, laikraštį „Savo keliu“, 1934–1938 leido žurnalą „Skudučiai“. Nuo 1941 gyveno Panevėžyje, dirbo Muzikos mokykloje. Išvertė vokiečių, švedų, suomių rašytojų kūrinių. Mirė 1955 03 25 Panevėžyje.

Apolonija Gugaitė-Nistelienė
2020 08 06

95 metai, kai Kaune gimė (1925) architektė Apolonija Gugaitė-Nistelienė. 1943 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją. 1944–1950 studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete, 1949–1951 – Vilniaus universitete. 1950–1985 Komunalinio ūkio projektavimo instituto Šiaulių skyriaus architektė, vėliau dirbo kitose miesto įstaigose. Lietuvos architektų sąjungos narė. Paskelbė straipsnių architektūros klausimais ir kt.

Juozas Mičiulis
2020 08 08

120 metų, kai Ožkabaliuose (Vilkaviškio r.) gimė (1900) istorikas, pedagogas Juozas Mičiulis. 1925–1930 dirbo Panevėžio mokytojų seminarijoje. Studijuodamas Kaune istoriją, 1925 redagavo „Ateities“ žurnalą. Aktyviai bendradarbiavo pedagoginėje spaudoje, publikuodamas straipsnius „Lietuvos mokykloje“ ir kituose leidiniuose. Parašė knygą „Panevėžio mokytojų seminarija prieš karą ir dabar“ (1929). Mirė 2003 04 02 Vilniuje.

Mykolas Jankauskas
2020 08 09

115 metų, kai Šniūruose (Pasvalio r.) gimė (1905) miškininkas, biologijos m. dr., prof. Mykolas Jankauskas. 1925 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją, 1929 – Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1929–1942 dirbo Miškų departamente. 1945–1949 Vilniaus universiteto Miškų ūkio fakulteto Miškų ūkio ekonomikos ir organizacijos katedros vedėjas. 1949–1952 Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakulteto dekanas. 1950–1989 dirbo Miškų institute. Apdovanotas LDK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1997). Vienas ir su kitais parašė knygų miškotvarkos temomis. Mirė 1999 03 09 Kaune.

Kęstutis Baleišis
2020 08 10

65 metai, kai Geležiuose (Panevėžio r.) gimė (1955) verslininkas, alpinistas, orientacininkas Kęstutis Baleišis. 1978 baigė Kauno politechnikos institutą. 1978–1980 projektavimo ir konstravimo biuro „Puntukas“ konstruktorius, 1985–1989 Valstybinio agropramoninio komiteto inžinierius, 1992–1994 UAB „Lietuvos tiekimas“, nuo 1994 UAB „Fudžija“ direktorius. 1993–1996 Lietuvos alpinizmo federacijos prezidentas. Lietuvos alpinizmo čempionas (1986). Įkopė į apie 100 įvairių viršūnių ir maršrutų.

Regina Prakseda Paskačimaitė-Tamošaitienė
2020 08 11

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1930) kanklininkė, dirigentė, pedagogė, doc. Regina Prakseda Paskačimaitė-Tamošaitienė. 1950 baigė Panevėžio muzikos mokyklą, 1955 – Lietuvos konservatoriją. 1955–2000 dėstė Lietuvos muzikos akademijoje. 1952–1965 ansamblio „Lietuva“ orkestro, 1956–2001 ansamblio „Sutartinė“ artistė, solistė; 1988–2001 kanklių grupės vadovė. Parašė monografiją „Kankliavimo raida ir metodika“ (1993, neišleista), kanklių mokomųjų priemonių ir programų.

Kazys Gineitis
2020 08 13

125 metai, kai Tauragnuose gimė (1895) Lietuvos diplomatas Kazys Gineitis. 1915 baigė Panevėžio realinę mokyklą. 1915 mokėsi Rygos politechnikos mokykloje. 1916 persikėlė į JAV. 1917–1919 „Draugo“ redaktoriaus padėjėjas, 1919 „Lietuvos“ redaktorius. 1919 baigė Čikagos universitetą. 1920–31 dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Londone, nuo 1928 generalinis konsulas. Nuo 1932 Lietuvos pasiuntinybės žemės ūkio atašė. 1949 grįžo į JAV, gyveno Čikagoje. Parašė ir išleido knygas „Amerika ir Amerikos lietuviai“ (1925), „Kokybiški lietuviški gaminiai“. Mirė 1965 02 02 Čikagoje (JAV).

Romualdas Narečionis
2020 08 15

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1930) rašytojas, žurnalistas Romualdas Narečionis. 1961 baigė Maskvos M. Gorkio literatūros instituto aukštuosius literatūros kursus. Nuo 1958 dirbo Panevėžyje: redakcijose, kino teatre, dramos teatre. Nuo 1991 „Panevėžio balso“ darbuotojas. Nuo 1957 Lietuvos rašytojų sąjungos narys, vėliau buvo išstojęs, nuo 2004 – vėl narys. Paskelbė feljetonų, humoreskų, publicistikos, išleido apysakų, pjesių. Mirė 2009 05 22 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

Rimantas Teresas
2020 08 16

65 metai, kai Kuršėnuose (Šiaulių r.) gimė (1955) teatro aktorius ir režisierius Rimantas Teresas. 1981 baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją. Nuo 1981 Panevėžio dramos teatro aktorius. 1996–2010 Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro vadovas. Parašė eseistinę knygą „Prisilietimo oazė“, sudarė antologiją „Juozo Miltinio dramos teatras“. Pastatė spektaklių, režisavo videofilmų.

Kazimieras Jovaiša
2020 08 16

130 metų, kai Vainekoniuose (Pasvalio r.) gimė (1890) chorvedys, kompozitorius, pedagogas Kazimieras Jovaiša. 1928 eksternu baigė Klaipėdos muzikos mokyklą. 1918–1933 Linkuvos gimnazijos, 1933–1948 Rokiškio gimnazijos mokytojas. 1948–1960 Panevėžio 1-os vidurinės mokyklos mokytojas, Panevėžio mokytojų seminarijos ir Panevėžio muzikos mokyklos dėstytojas. Panevėžio miesto ir Rokiškio rajono dainų švenčių dirigentas, respublikinių dainų švenčių konsultantas. Sukūrė 4 operetes, kūrinių pučiamųjų orkestrui, dainų chorams. Parašė muzikos vadovėlių. Mirė 1984 02 17 Rokiškyje, palaidotas Panevėžyje.

Jolanta Rudokienė
2020 08 21

60 metų, kai Radviliškyje gimė (1960) dailininkė, pedagogė Jolanta Rudokienė. 1983 baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Nuo 1984 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje, surengė personalinių parodų. Nuo 2001 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Dirba Panevėžio dailės mokykloje.

Vydmantas Mačiulis
2020 08 21

60 metų, kai Joniškyje gimė (1960) dailininkas akvarelininkas Vydmantas Mačiulis. 1983 baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Nuo 1995 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1984 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje, surengė personalinių parodų. Gyvena ir dirba Panevėžyje.

Ada Karvelytė-Dubauskienė
2020 08 24

100 metų, kai Panevėžyje gimė (1920) pedagogė, literatė Ada Karvelytė-Dubauskienė. Mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje. 1940 baigė Šiaulių mokytojų seminariją. Mokytojavo pradžios mokykloje Kaune. 1944 pasitraukė į Vokietiją, vėliau persikėlė į JAV ir gyveno Čikagoje. Eilėraščius skelbė periodikoje, išleido jų rinkinį.

Artūras Račas
2020 08 26

55 metai, kai Panevėžyje gimė (1965) žurnalistas, politikos apžvalgininkas, tinklaraštininkas Artūras Račas. Baigė Panevėžio 5-ąją vidurinę mokyklą (dab. Panevėžio 5-oji gimnazija), 1991 – Vilniaus universitetą. 1993–1998 dienraščio „Lietuvos rytas“ politikos skyriaus reporteris-apžvalgininkas, vadovavo Lietuvos televizijos Naujienų tarnybai. 2001–2008 naujienų agentūros „Baltic News Service“ (BNS) Verslo naujienų skyriaus vadovas, 2008–2013 vyr. redaktorius ir direktorius. Nuo 2013 Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto verslo žurnalistikos dėstytojas. Nuo 2014 naujienų portalo „Faktai.lt“ vyr. redaktorius ir UAB „Faktai LT“ direktorius. Rašė komentarus politikos ir verslo temomis dienraščiuose „Lietuvos rytas“, „Respublika“, „Lietuvos žinios“, savaitraštyje „Laikas“, skaitė komentarus radijo stotyse LRT, „Žinių radijas“ ir „Laisvoji banga“.

Stasys Kavaliauskas
2020 08 27

85 metai, kai Šiauliuose gimė (1935) dailininkas tapytojas Stasys Kavaliauskas. 1970 baigė Vilniaus dailės institutą. 1966–1978 Panevėžio miesto vyriausiasis dailininkas. Dirbo Paįstrio J. Zikaro vidurinės mokyklos dailės mokytoju, trumpai mokytojavo Panevėžio 1-oje vidurinėje mokykloje. Nuo 1965 dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje. Surengė per 40 personalinių parodų. Sukūrė freskų, tapė. Išleisti jo kūrybos albumai „Senovės lietuvių dievai“ (2005), „Stasys Kavaliauskas“ (2014). Mirė 2003 02 13 Panevėžyje.

Dangiras Jonas Dailydėnas
2020 08 28

85 metai, kai Kaune (pagal gimimo liudijimą Kuršėnuose (Šiaulių r.) gimė (1935) gydytojas chirurgas, pedagogas Dargiras Jonas Dailydėnas. Nuo 1938 gyveno Panevėžyje. 1954 baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą (dab. Panevėžio J. Balčikonio gimnazija). 1956–1962 studijavo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. Dirbo Panevėžio medicinos mokykloje ir Panevėžio ligoninėje. Parengė įvairių metodinių rekomendacijų, chirurgijos studijų programų, vadovėlių medicinos mokykloms. Mirė 2007 04 04, palaidotas Panevėžyje.

Kazimieras Peleckas
2020 08 30

105 metai, kai Barklainiuose (Panevėžio r.) gimė (1915) tautodailininkas Kazimieras Peleckas. Gyveno Barklainiuose. Grojo smuiku, sukūrė koplytstulpių, stogastulpių, medžio skulptūrų, pagamino 4 smuikus. Jo kūrinių gausu Uliūnų ir kitose Panevėžio krašto apylinkėse. Mirė 2003.

Kęstutis Virgilijus Henrikas Vaičiūnas
2020 08 31

70 metų, kai Kreipšiuose (Kupiškio r.) gimė (1950) pedagogas, tautodailininkas tapytojas Kęstutis Virgilijus Henrikas Vaičiūnas. Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute įgijo fizikos-elektrotechnikos mokytojo specialybę. Dirbo fizikos mokytoju Panevėžio r. Raguvos vidurinėje mokykloje, mokyklų inspektoriumi Švietimo ministerijoje Vilniuje, mokyklos direktoriumi ir fizikos mokytoju Smilgių vidurinėje. 1990–1995 Panevėžio rajono savivaldybės tarybos pirmininkas, buvo Panevėžio rajono mero pavaduotojas. Vėliau dirbo Panevėžio apskrities viršininko administracijoje ir Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos. Aktyvus Sąjūdžio veikėjas. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys. Daugelio konkursų nugalėtojas, pelnęs „Auksinio vainiko“ diplomą, „Geriausio Panevėžio apskrities meistro“ vardą. Panevėžio rajono garbės pilietis (2021).

Panevėžio politechnikumas
2020 rugpjūtis

60 metų, kai įkurtas (1960) Panevėžio politechnikumas. 1991 reorganizuotas į Panevėžio aukštesniąją technikos mokyklą, kuri 2002 tapo Panevėžio kolegijos Verslo ir technologijų fakultetu.

Laikraštis „Spindulys“
2020 rugpjūtis

90 metų, kai pradėtas leisti (1930) Panevėžio katalikiškojo jaunimo (pavasarininkų) neperiodinis šapirografu daugintas laikraštis „Spindulys“. Redaktorius – Paulius Mockūnas. Liestas iki 1931 06.