Virginija Šidlauskienė
2020 08 03

70 metų, kai Panevėžyje gimė (1950) mokslininkė, socialinių m. dr., prof. Virginija Šidlauskienė. 1968–1972 studijavo Šiaulių pedagoginiame institute. 1983–1993 Šiaulių pedagoginio instituto mokslo darbuotoja, dėstytoja. 2002–2005 LR Ministro Pirmininko patarėja vaikų, jaunimo, šeimos, lygių galimybių, visuomeninių organizacijų klausimais, 2005–2011 Šiaulių universiteto Lyčių studijų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja. Nuo 2011 Šiaulių Lyčių studijų centro direktorė. Nuo 2016 Šiaulių universiteto Mokslo instituto Socialinių inovacijų tyrimų centro vyr. mokslo darbuotoja, vadovė. Mokslo darbų ciklo autorė, knygų bendraautorė. Paskelbė daugiau nei 100 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo žurnaluose ir konferencijų darbuose.

Panevėžio politechnikumas
2020 rugpjūtis

60 metų, kai įkurtas (1960) Panevėžio politechnikumas. 1991 reorganizuotas į Panevėžio aukštesniąją technikos mokyklą, kuri 2002 tapo Panevėžio kolegijos Verslo ir technologijų fakultetu.

Laikraštis „Spindulys“
2020 rugpjūtis

90 metų, kai pradėtas leisti (1930) Panevėžio katalikiškojo jaunimo (pavasarininkų) neperiodinis šapirografu daugintas laikraštis „Spindulys“. Redaktorius – Paulius Mockūnas. Liestas iki 1931 06.