Gendrutis Morkūnas
2020 08 04

60 metų, kai Mėdžiūnuose (Panevėžio r.) gimė (1960) rašytojas, fizinių m. dr. Gendrutis Morkūnas. Mokėsi Vilniaus universiteto Fizikos fakultete, vėliau jame ir dirbo. Atliko įvairius tyrimus, kaip būtų galima apsisaugoti nuo radiacijos, rašė mokslinius straipsnius. Kaip eseistas reiškėsi savaitraštyje „Šiaurės Atėnai“, laikraštyje „Šiaurės rytai“, bernardinai.lt. 2005 debiutavo kaip vaikų rašytojas. Vaikų literatūros premijos laureatas (2010). Mirė 2009 12 31 Vilniuje.

Panevėžio politechnikumas
2020 rugpjūtis

60 metų, kai įkurtas (1960) Panevėžio politechnikumas. 1991 reorganizuotas į Panevėžio aukštesniąją technikos mokyklą, kuri 2002 tapo Panevėžio kolegijos Verslo ir technologijų fakultetu.

Laikraštis „Spindulys“
2020 rugpjūtis

90 metų, kai pradėtas leisti (1930) Panevėžio katalikiškojo jaunimo (pavasarininkų) neperiodinis šapirografu daugintas laikraštis „Spindulys“. Redaktorius – Paulius Mockūnas. Liestas iki 1931 06.