Apolonija Gugaitė-Nistelienė
2020 08 06

95 metai, kai Kaune gimė (1925) architektė Apolonija Gugaitė-Nistelienė. 1943 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją. 1944–1950 studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete, 1949–1951 – Vilniaus universitete. 1950–1985 Komunalinio ūkio projektavimo instituto Šiaulių skyriaus architektė, vėliau dirbo kitose miesto įstaigose. Lietuvos architektų sąjungos narė. Paskelbė straipsnių architektūros klausimais ir kt.

Panevėžio politechnikumas
2020 rugpjūtis

60 metų, kai įkurtas (1960) Panevėžio politechnikumas. 1991 reorganizuotas į Panevėžio aukštesniąją technikos mokyklą, kuri 2002 tapo Panevėžio kolegijos Verslo ir technologijų fakultetu.

Laikraštis „Spindulys“
2020 rugpjūtis

90 metų, kai pradėtas leisti (1930) Panevėžio katalikiškojo jaunimo (pavasarininkų) neperiodinis šapirografu daugintas laikraštis „Spindulys“. Redaktorius – Paulius Mockūnas. Liestas iki 1931 06.