Mykolas Jankauskas
2020 08 09

115 metų, kai Šniūruose (Pasvalio r.) gimė (1905) miškininkas, biologijos m. dr., prof. Mykolas Jankauskas. 1925 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją, 1929 – Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1929–1942 dirbo Miškų departamente. 1945–1949 Vilniaus universiteto Miškų ūkio fakulteto Miškų ūkio ekonomikos ir organizacijos katedros vedėjas. 1949–1952 Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakulteto dekanas. 1950–1989 dirbo Miškų institute. Apdovanotas LDK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1997). Vienas ir su kitais parašė knygų miškotvarkos temomis. Mirė 1999 03 09 Kaune.

Panevėžio politechnikumas
2020 rugpjūtis

60 metų, kai įkurtas (1960) Panevėžio politechnikumas. 1991 reorganizuotas į Panevėžio aukštesniąją technikos mokyklą, kuri 2002 tapo Panevėžio kolegijos Verslo ir technologijų fakultetu.

Laikraštis „Spindulys“
2020 rugpjūtis

90 metų, kai pradėtas leisti (1930) Panevėžio katalikiškojo jaunimo (pavasarininkų) neperiodinis šapirografu daugintas laikraštis „Spindulys“. Redaktorius – Paulius Mockūnas. Liestas iki 1931 06.