Romualdas Narečionis
2020 08 15

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1930) rašytojas, žurnalistas Romualdas Narečionis. 1961 baigė Maskvos M. Gorkio literatūros instituto aukštuosius literatūros kursus. Nuo 1958 dirbo Panevėžyje: redakcijose, kino teatre, dramos teatre. Nuo 1991 „Panevėžio balso“ darbuotojas. Nuo 1957 Lietuvos rašytojų sąjungos narys, vėliau buvo išstojęs, nuo 2004 – vėl narys. Paskelbė feljetonų, humoreskų, publicistikos, išleido apysakų, pjesių. Mirė 2009 05 22 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

Panevėžio politechnikumas
2020 rugpjūtis

60 metų, kai įkurtas (1960) Panevėžio politechnikumas. 1991 reorganizuotas į Panevėžio aukštesniąją technikos mokyklą, kuri 2002 tapo Panevėžio kolegijos Verslo ir technologijų fakultetu.

Laikraštis „Spindulys“
2020 rugpjūtis

90 metų, kai pradėtas leisti (1930) Panevėžio katalikiškojo jaunimo (pavasarininkų) neperiodinis šapirografu daugintas laikraštis „Spindulys“. Redaktorius – Paulius Mockūnas. Liestas iki 1931 06.