Ada Karvelytė-Dubauskienė
2020 08 24

100 metų, kai Panevėžyje gimė (1920) pedagogė, literatė Ada Karvelytė-Dubauskienė. Mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje. 1940 baigė Šiaulių mokytojų seminariją. Mokytojavo pradžios mokykloje Kaune. 1944 pasitraukė į Vokietiją, vėliau persikėlė į JAV ir gyveno Čikagoje. Eilėraščius skelbė periodikoje, išleido jų rinkinį.

Panevėžio politechnikumas
2020 rugpjūtis

60 metų, kai įkurtas (1960) Panevėžio politechnikumas. 1991 reorganizuotas į Panevėžio aukštesniąją technikos mokyklą, kuri 2002 tapo Panevėžio kolegijos Verslo ir technologijų fakultetu.

Laikraštis „Spindulys“
2020 rugpjūtis

90 metų, kai pradėtas leisti (1930) Panevėžio katalikiškojo jaunimo (pavasarininkų) neperiodinis šapirografu daugintas laikraštis „Spindulys“. Redaktorius – Paulius Mockūnas. Liestas iki 1931 06.