Stasys Kavaliauskas
2020 08 27

85 metai, kai Šiauliuose gimė (1935) dailininkas tapytojas Stasys Kavaliauskas. 1970 baigė Vilniaus dailės institutą. 1966–1978 Panevėžio miesto vyriausiasis dailininkas. Dirbo Paįstrio J. Zikaro vidurinės mokyklos dailės mokytoju, trumpai mokytojavo Panevėžio 1-oje vidurinėje mokykloje. Nuo 1965 dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje. Surengė per 40 personalinių parodų. Sukūrė freskų, tapė. Išleisti jo kūrybos albumai „Senovės lietuvių dievai“ (2005), „Stasys Kavaliauskas“ (2014). Mirė 2003 02 13 Panevėžyje.

Panevėžio politechnikumas
2020 rugpjūtis

60 metų, kai įkurtas (1960) Panevėžio politechnikumas. 1991 reorganizuotas į Panevėžio aukštesniąją technikos mokyklą, kuri 2002 tapo Panevėžio kolegijos Verslo ir technologijų fakultetu.

Laikraštis „Spindulys“
2020 rugpjūtis

90 metų, kai pradėtas leisti (1930) Panevėžio katalikiškojo jaunimo (pavasarininkų) neperiodinis šapirografu daugintas laikraštis „Spindulys“. Redaktorius – Paulius Mockūnas. Liestas iki 1931 06.