Kazimieras Peleckas
2020 08 30

105 metai, kai Barklainiuose (Panevėžio r.) gimė (1915) tautodailininkas Kazimieras Peleckas. Gyveno Barklainiuose. Grojo smuiku, sukūrė koplytstulpių, stogastulpių, medžio skulptūrų, pagamino 4 smuikus. Jo kūrinių gausu Uliūnų ir kitose Panevėžio krašto apylinkėse. Mirė 2003.

Panevėžio politechnikumas
2020 rugpjūtis

60 metų, kai įkurtas (1960) Panevėžio politechnikumas. 1991 reorganizuotas į Panevėžio aukštesniąją technikos mokyklą, kuri 2002 tapo Panevėžio kolegijos Verslo ir technologijų fakultetu.

Laikraštis „Spindulys“
2020 rugpjūtis

90 metų, kai pradėtas leisti (1930) Panevėžio katalikiškojo jaunimo (pavasarininkų) neperiodinis šapirografu daugintas laikraštis „Spindulys“. Redaktorius – Paulius Mockūnas. Liestas iki 1931 06.